Vanaf eind november 2019 wordt er gewerkt aan de herinrichting van het Cruquius Museum. Deze operatie is onderdeel van de plannen voor de huisvesting van onze musea op één locatie. 

In het vernieuwde Cruquius Museum staat het verhaal van het gebouw en de droogmaking centraal. Tentoonstellingsontwerper Opera Amsterdam heeft in nauwe samenspraak met het museum een ontwerp gemaakt waaraan op dit moment door Fiction Factory in samenwerking met een aantal vrijwilligers uitvoering wordt gegeven. Als in juni de permanente expositie heringericht is, zal het publiek de unieke geschiedenis van de oer-Hollandse strijd tegen het water op deze plek en wat daaraan voorafging in de nieuwe opstelling kunnen ervaren. Eén van de nieuwe eye catchers is het laboratorium waarin jong en oud van alles kan leren én ervaren over stoomtechniek. 

Over de uitbreiding achter het Theehuis, waarin het verhaal van de pioniers en de ontwikkeling van wat nu de gemeente Haarlemmermeer is, aan bod komt, wordt nog onderhandeld. Het ontwerp voor de nieuwbouw van Braaksma & Roos Architecten heeft een aantal aanpassingen moeten ondergaan, onder meer vanwege aanvullende eisen en onvoorziene tegenvallers. Daardoor zijn de kosten ook opgelopen. Op dit moment worden mogelijkheden onderzocht voor aanvullende financiering en/of bezuinigingen op het bouwplan. Dit betekent dat de aanvang van de bouw zeker een aantal maanden opschuift.

Tot die tijd blijft het Historisch Museum in het Haarlemmermeerse Bos geopend. 

Wilt u een bijdrage geven aan de nieuwe paviljoen achter het Theehuis ? Klik hier naar de doneerpagina.