De gemeenteraad van Haarlemmermeer stemt unaniem voor een extra bijdrage aan het nieuwe Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Tijdens de raadsvergadering van 19 juli 2018 is besloten dat er bovenop de eerder toegezegde gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe museum van € 2 miljoen,  € 1,1 miljoen extra wordt vrijgemaakt. De beslissing van de raad was unaniem. Dat de voltallige raad zich achter het nieuwe museum en de ambities van Haarlemmermeermuseum De Cruquius schaart is geweldig nieuws. Het museum zelf heeft ruim € 1 miljoen geworven bij fondsen en sponsors.

Na voltooiing van de bouw is er sprake van één museum. In de nieuwe presentatie begint het verhaal ver vóór de droogmaking en eindigt bij de meeste recente ontwikkelingen in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer is hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd tegen het water gevoerd hebben en hoe gewonnen land zich kon ontwikkelen tot een unieke woongemeenschap én de belangrijkste economische regio van het land. Haarlemmermeer krijgt het museum dat het verdient. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers groeit tot 50.000.

Haarlemmermeermuseum De Cruquius gaat zich na een lange periode van intensieve fondsenwerving, vanaf najaar 2018, richten op de uitvoering van de plannen. De bouw start met aanpassingen van de Waterschapszaal in De Cruquius. Voor de nieuwbouw wordt een plan van aanpak gemaakt om te komen tot het eerste circulaire museum ter wereld. Lokale bedrijven worden betrokken bij de uitvoering.  Voor de inrichting van het nieuwe museum loopt de fondsenwerving nog door. Naar verwachting is de feestelijke opening van het nieuwe museum in het najaar van 2020.