Vereniging Hendrick de Keyser, de eigenaar van Gemaal De Cruquius, krijgt 438.000 euro voor de restauratie van gietijzeren onderdelen onder de waterlijn. Elise van Melis, directeur Gemaal De Cruquius is blij met de ondersteuning van de provincie. Hendrick de Keyser en Cruquius Museum hebben daarmee een grote stap gezet om het onderwatererfgoed van het gemaal te herstellen en veilig te stellen voor de toekomst.

De provincie Noord-Holland heeft €5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 39 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere de Lichtfabriek in Haarlem, de Portugese Synagoge in Amsterdam, de Slotkapel in Egmond a/d Hoef, het Witte Kerkje in Heiloo en het Knipscheerorgel in Wieringen subsidie.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2021 zijn er 69 aanvragen ingediend, waarvan er 39 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn. Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Het Gemaal behoort tot de top-100 monumentenlijst.