Tijmen Dekkers prijswinnaar beste idee Cruquius2020: toekomst Nederland deltaland. Op beeld van links naar rechts: Hans Pluckel, voorzitter vereniging Vrienden van De Cruquius, Jordi Romp, Stein van Bunschot, burgemeester Theo Weterings, Tijmen Dekkers, juryvoorzitter Gerrit van der Plas, Dijkgraaf Gerard Doornbos.

Cruquius Museum was vrijdag 27 januari het decor van de feestelijke prijsuitreiking Cruquius2020. Gerard Doornbos, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, gaf een inleiding over hoe om te gaan met klimaatverandering in het stedelijke en landelijke gebied. Burgemeester Weterings reikte daarna de prijzen uit aan studenten voor hun oplossingen voor een droog en leefbaar Nederland. Tijmen Dekkers won met “Delta ΔE Opslag” een cheque ter waarde van € 1.500. De jury spreekt van een innovatief idee dat zowel in waterbeheersing, energie- en milieuaspecten interessante inzichten biedt. De tweede prijs ging naar Stein van Brunschot met “Dynamische delta - bewoonbaar, leefbaar en veilig door natuurlijke processen”. De derde prijs was voor Jordi Romp met “De toekomst van Nederland als polderland - een innovatieve oplossing voor een gemaal 2.0”. Hij kreeg ook de publieksprijs. De 379 uitgebrachte publieksstemmen, en de grote publieksopkomst, benadrukten de belangstelling voor dit onderwerp.

Juryrapport

Droge voeten en schoon drinkwater komen niet vanzelf! Een prijsvraag als deze draagt volgens de jury in grote mate bij aan het bevorderen van die bewustwording. De waterproblematiek in zijn volle breedte, van verzilting tot droge voeten en van schoon oppervlaktewater tot scheepvaart, vraagt in ons deltaland om veel verschillende ingrepen. Op micro- en macroniveau, op korte en lange termijn. Dit vraagt om slimme en creatieve oplossingen en bewustwording bij de deltabewoners dat die ingrepen echt nodig zijn. De jury beveelt de Vrienden van de Cruquius aan om de prijsvraag te herhalen en partners, zoals gemeente, provincie, hoogheemraadschap, bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, er bij te betrekken. Zo ontstaat een uitstekend platform voor ideeën en oplossingen. Verder zou het heel waardevol kunnen zijn als de deelnemers aan de prijsvraag bestuderen hoe hun ideeën en oplossingen te combineren zijn. De jury bestond uit: Gerrit van der Plas (voorzitter), Cees Broekhoven, Elise van Melis, Aart van Hattem, Hildebrand de Boer en Con Struycken.

Met de prijsuitreiking komt een eind aan de tentoonstelling Cruquius 2020 die in Cruquius Museum te zien was. De inzendingen zijn te zien op www.haarlemmermeermuseum.nl .