Visie architecten 

Het uitgangspunt van het ontwerp is een goede balans te vinden tussen het landschap met de monumentale bomen en het museum met het gemaal, waarbij de nieuwbouw een bescheiden rol speelt. Als antwoord op de vraag hoe de hoofdvorm van de nieuwbouw zich verhoudt tot de context, is gekozen voor een eenvoudig volume dat in opbouw en materiaal de aansluiting zoekt met het gemaal, het theehuis en de dijk. Hiermee versterken we het ensemble en verwijst het in opbouw naar het gevecht met het water.

Het bestaande Theehuis is ‘het voorhuis’ en de nieuw te bouwen grote expositieruimte ‘het paviljoen’, volgens de structuur van de polder, haaks op de dijk gesitueerd. Op deze manier is er een duidelijke tweedeling in de volumes; het gemaal vertelt het verhaal van de droogmaking en ‘het paviljoen’ vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de polder. Een galerij half verzonken in de dijk is de verbinding tussen deze verhalen en laat je straks de plek op een bijzondere manier ervaren.

LANDLAB Landschapsarchitecten, verantwoordelijk voor het ontwerp van de openbare ruimte van het naastgelegen gebied Wickevoort, is gevraagd om een ontwerp te maken voor het terrein van het nieuwe Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Het verplaatsen van het parkeerterrein naar het zuiden creëert de mogelijkheid om meer landschap terug te brengen in het plan en de bezoeker te begeleiden naar de entree van het nieuwe museum. Boven het entreegebied sluit de nieuwbouw op de eerste verdieping gelijkvloers aan op het bestaande theehuis op de dijk. Het gemaal en ‘voorhuis met schuur’ blijven duidelijk twee aparte gebouwen, maar worden met elkaar verbonden via een kunstmatig dijklichaam, dat de bestaande dijk benadrukt.