Informatiemiddag omwonenden Cruquius Museum

30 nov 2021

De bijeenkomst moest kort van tevoren verschoven worden van de avond naar de middag en het aantal aanwezigen moest beperkt blijven tot 27 i.v.m. de RIVM-maatregelen.

Elise van Melis, directeur-bestuurder van Haarlemmermeermuseum de Cruquius, vertelde over het jarenlange proces, tot nu de 5e ronde, om het Historisch Museum Haarlemmermeer en Cruquius Museum aan elkaar te verbinden op een plek. Zij nam de bezoekers mee op een imaginaire rondleiding door het geschakelde museum.

Polderarchitect van Haarlemmermeer Joop Slangen vertelde over de ruimtelijke kwaliteit van deze omgeving met Wickevoort, de Ringvaart, de inzet om de veiligheid voor voetgangers bij de aanpassing van de Cruquiusbrug te verbeteren, de bussen en de dijk. De architecten Kristof Houben en Martijn Baelemans van Braaksma & Roos, duidden de tekeningen en de voorgeschiedenis van het gebied en de omgeving. Van de gemeente Haarlemmermeer was Jan Offerman aanwezig om vragen over de vergunningsprocedure te beantwoorden.

De algemene reactie op het plan was erg positief. Men vond het een mooi ontwerp en de getoonde impressies waren prettig voor een goede beeldvorming.

De bewoners van la Vista waren blij dat de wand naar La Vista grotendeels gesloten is en er dus geen inkijk is van bezoekers van het museum of evenementen richting de woningen. Ook de hoge dakrand, waardoor de installaties grotendeels uit het zicht staan, werd als positief ervaren. Het behoudt van de groenstrook tussen La Vista en de nieuwbouw werd ook gezien als groot pluspunt.

Projectmanagement tijdens bouw Mira Wennekens, Building for Tomorrow over de vragen en zorgen:

 1. Zorgen waren er over het aantal parkeerplekken dat gerealiseerd wordt, vooral in het geval er een groot evenement georganiseerd wordt. Er wordt op dit moment soms overlast ondervonden van bussen en auto’s van bezoekers van het Theehuis en het museum die op de dijk passagiers laten uitstappen en/of parkeren op de dijk.
  Antwoord: Wij gaan in overleg met de gemeente een goede oplossing zoeken voor de bussen en het parkeren langs de dijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen en het parkeren om het terrein, wij zijn hierin niet leidend, maar wij gaan ons hiervoor uiteraard wel inspannen om dit goed te regelen. Wij zullen bijvoorbeeld nu al zorgen voor een duidelijker parkeerbord om de ingang van parkeerruimten aan te duiden. We zullen jullie op de hoogte houden indien er hier verder ontwikkelingen zijn die interessant zijn om te melden. 
   
 2. Hiernaast waren er wat vragen over het type funderingspalen dat gebruikt gaat worden in relatie tot eventuele schade als gevolg van trillingen.
  Antwoord: “We weten nog niet welke heimethode de aannemer zal gaan toepassen. We gaan in overleg met het ontwerpteam en de aannemer bepalen welke heimethode het meest geschikt is. Gezien het feit dat we gaan bouwen direct naast het monumentale gemaal zullen er strikte eisen gesteld worden aan het veroorzaken van trillingen.”
   
 3. Hoe zien jullie de planning, met name wanneer verwachten jullie te gaan starten met de bouwwerkzaamheden?
  Antwoord: ‘We verwachten dat de bouwwerkzaamheden zullen starten na de zomer van 2022. Dit is echter nog onzeker. De planning kent veel afhankelijkheden, zoals de doorlooptijden van de vergunningen en ontwikkelingen in de markt (capaciteit en beschikbaarheid aannemers en prijsontwikkelingen). “