Dit jaar staat in het teken van de realisatie van Ons Museum. Ons Museum vertelt het verhaal over de oer-Hollandse strijd tegen het water en de geschiedenis van Haarlemmermeer. De collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie willen we samenbrengen op één locatie, met een bijzondere binnentuin en uniek theehuis. Daarmee bieden we onze bezoekers in de nabije toekomst een prachtig museum. U kunt ons helpen.

Donaties aan Ons Museum

U kunt doneren aan Ons Museum via het Donatieformulier en via rekeningnummer NL89RABO 0155 5925 64 t.n.v. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Of kijk eerst naar het museumplan, de acties en het laatste nieuws. 

Sponsoring van Ons Museum

Voor de nieuwbouw hebben we verschillende sponsorpakketten samengesteld, gekoppeld aan een mooi aanbod van tegenprestaties. Sponsoring brengt een aantal belastingvoordelen met zich mee. Onze directeur Elise van Melis bespreekt graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken via evmelis@shmdc.nl of telefonisch via (023)56 294 37 op maandag en dinsdag, of (023)52 857 04 op donderdag en vrijdag.

 

Schenking of legaat

Door de stichting op te nemen in uw nalatenschap kunt u uw betrokkenheid bij de stichting en haar doelstellingen laten blijken. Een notaris kan je hierover informeren. Of maak een afspraak met onze directeur Elise van Melsi via evmelis@shmdc.nl of telefonisch via (023)56 294 37 op maandag en dinsdag, of (023)52 857 04 op donderdag en vrijdag.

Schenken via een lijfrente

Van een lijfrente is sprake als de gever zich ertoe verplicht gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag aan de stichting te schenken. De lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. De lijfrente moet in een notariële akte worden vastgelegd. Een notaris kan je hier verder over informeren of neem contact op met ons secretariaat. 

ANBI-Status

De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Over giften hoeft geen schenkingsrecht betaald te worden. Over een verkrijging door de stichting uit een nalatenschap is geen successierecht verschuldigd. 

Schenkingen zijn bij de gever in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Of en in hoeverre van deze aftrekbaarheid gebruik gemaakt kan worden, hangt af van de fiscale situatie van de gever zelf.  Klik hier voor meer informatie over de ANBI-Status.

Begunstiger Meer-Historie

Voor € 17,50 of meer ondersteunt u Meer-Historie bij het behoud en beheer van het erfgoed van Haarlemmermeer. U ontvangt vier keer per jaar het magazine Meer-Historie, vol met interessante achtergrondverhalen. En u krijgt je gratis toegang voor twee personen in de musea. Meld u  hier aan als begunstiger.

Adverteren in Magazine Meer-Historie

Tegen aantrekkelijke advertentietarieven komt de informatie over uw bedrijf bij lezers met interesse voor Haarlemmermeer, erfgoed, ondernemerschap en cultuur. Vraag naar de mogelijkheden bij Klasina Sluijter, onze sales medewerker. 

Lidmaatschap van vereniging Vrienden van De Cruquius

Voor een jaarlijkse bijdrage € 50,- of meer, verkeert u in goed gezelschap dat er mede voor zorgt dat het rijksmonument De Cruquius en de grootste stoommachine ter wereld in uitstekende conditie blijven. Het lidmaatschap draagt bij aan tentoonstellingen en andere activiteiten. Regelmatig wordt u uitgenodigd voor speciale vriendenbijeenkomsten en excursies. U heeft gratis toegang tot de musea en ontvangt korting in de museumshop. Wordt  vriend.   

Word vrijwilliger

In onze musea en met onze activiteiten willen wij de unieke en eindeloze historie van Haarlemmermeer levend én toegankelijk blijven houden; van ver vóór de droogmaking tot en met de nieuwste ontwikkelingen op dit op het water gewonnen land. Iedere dag schrijven we geschiedenis in de polder!  Onze musea en werkgroepen die het erfgoed verzamelen, beheren, onderhouden en presenteren, worden financieel gesteund door de gemeente, fondsen en sponsors. Particuliere donateurs en de vriendenvereniging maken de exploitatie mede mogelijk. Niet in de laatste plaats is de belangeloze inzet van ruim 250 vrijwilligers van onschatbare waarde.  Het team vrijwilligers is altijd op zoek naar uitbreiding. We zoeken graag met  u naar een functie die bij u en bij uw beschikbare tijd past. Onze vrijwilligerscoördinator Anneloes Bakker maakt graag een afspraak. abakker@shmdc.nl