Inhoudsopgave

44e jaargang nr 1 - Maart 2016

De hagelstenen vliegen door de lucht  - Werkgroep restauratie

De nazaten van de eerste bewoners van Haarlemmermeer - Geertje Bos

Bert kroon, een noodlottige onderduik - Ton Zekveld en Barend Klaassen

De slager en de fietsenfabriek - Jan Tamboer

Het geweten van de burgemeester - Gerrit van Beem 

Kleine Henkie blijkt 64 jaar later helemaal niet zo te heten - Ger Mastenbroek

Het echtpaar Clay uit Vijfhuizen reisde de wereld rond - Barend Klaassen 

Belgische burgervluchtelingen in Haarlemmermeer - Henri Stoet

Treinreisje - Laura de Jong-Bronkhorst 

Schiphol's illegale start - Willem de Wijn 

 

Klik op de foto links om het blad te openen.