De cijfers

Om de '2 musea onder 1 dak' te realiseren is € 4.140.000 nodig. We verwachten een belangrijk deel via overheden, cultuurfondsen en sponsoring te kunnen verkrijgen. Wilt u bijdragen aan het museumplan in de vorm van een gift of een wervingsactie? Daarmee brengt u de realisatie van Ons Museum een stuk dichterbij. 

ANBI

Omdat onze stichting een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunt u bij een gift aan de stichting hiervoor extra aftrek krijgen bij uw belastingaangifte. Op de site van de Belastingdienst wordt dit goed uitgelegd, maar wij geven graag een toelichting.

Doneren op rekening of via website

Doneer nu en help ons om ons plan "2 musea onder 1 dak" te realiseren

Of u kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 RABO 0155 5925 64 t.n.v. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

Iedereen die bijdraagt aan de nieuwbouw zal – tenzij daar geen prijs op gesteld wordt – zijn/haar naam vermeld zien in ons museumgebouw. We zullen niet openbaren wie welk bedrag heeft geschonken. Mocht onverhoopt de nieuwbouw niet doorgaan, dan zullen schenkingen terugbetaald worden of, na overleg, besteed worden aan activiteiten van de stichting of aan verbeteringen van de bestaande gebouwen.

Bemiddeling bij sponsorwerving

Wellicht onderhoudt u goede relaties met een (vroegere) werkgever of kunt u in familie- of vriendenkring een bedrijf benaderen om de nieuwbouw te sponsoren. We laten het beoogde bedrijf graag weten welke tegenprestaties we kunnen bieden.

Scan uw Museumkaart voor ons museumplan

Heeft u vrij toegang tot het museum én bent u in het bezit van een museumkaart? Dan kunt u het museumplan ondersteunen door de kaart te scannen bij elk bezoek dat u maakt.

Aanbod: Exclusief diner in Gemaal De Cruquius

Een mooie avond voor u = een donatie aan het nieuwe museum. U kunt met een speciaal (privé)gezelschap of professioneel netwerk dineren in de Waterschapszaal. Een drie gangenmenu in een monumentale setting. Wilt u meer weten over deze unieke avondopenstelling? Neem dan s.v.p contact met ons op via onsmuseum@shmdc.nl.

Contact

Voor vragen en tips, het aanmelden van acties kunt u contact opnemen via: onsmuseum@shmdc.nl.