Sneakpreview tentoonstelling

De mannen van de Polderschuur door de ogen van Kees van der Veer

Haarlemmermeermuseum De Cruquius is de gelukkige eigenaar van een omvangrijke collectie. De vele kleine gereedschappen, grote landbouwwerktuigen, en ook huisraad, textiel, oude foto’s, boeken en brieven zijn voor ons van onschatbare waarde. De landbouwwerktuigen staan in ons depot ‘de Polderschuur’. Evenals de andere objecten dragen zij bij aan het verhaal van onze Haarlemmermeer: waarom hebben wij deze machines, hoe werkten ze, wat deden ze op het land.

Vooral dat laatste heeft onze huisfotograaf Kees van der Veer bijzonder geïnspireerd. Kees is opgegroeid tussen landerijen en boerderijen in de Kop van Noord-Holland en hij kent ons materiaal nog uit zijn jeugd. Een paar keer per jaar is hij met zijn camera te vinden bij werkzaamheden als het rooien van bieten of het dorsen van graan. Als geen ander weet hij dit werk in beeld te brengen.

Om werktuigen goed te kunnen bewaren en te kunnen inzetten bij demonstraties in Haarlemmermeer worden al onze werktuigen en machines gerestaureerd door onze vrijwilligers van de Polderschuur. Die technische mensen weten niet alleen weten wát er gedaan moet worden maar vooral ook hóe ze het moeten aanpakken. U begrijpt wel, dat vereist puur vakmanschap.

Kees van der Veer was getroffen door deze mannen - ja, het zijn allemaal mannen -, door hun werk en enthousiasme en vooral door hun vakkundigheid. Hij ging met de camera aan de slag en deze persoonlijke fototentoonstelling is het treffende resultaat. ‘Deze mensen vormen een mooi team en allemaal hebben ze wat met historie en techniek’, aldus Van der Veer, ‘ze zijn deskundig op hun eigen vakgebied, ze zijn veelzijdig én overal inzetbaar.’

Bekijk de foto’s, maak kennis met ‘onze mannen van de Polderschuur’ en bewonder hun meesterlijk vakmanschap.

Elise van Melis  
Directeur - bestuurder Haarlemmermeermuseum De Cruquius 


De tentoonstelling van Kees van der Veer is mede mogelijk gemaakt door  Sybil van Dam, Jan Blom en Jeroen Blom.

Jan Blom

JAN BLOM COÖRDINATOR

Jan Blom is overleden op 29 december 2020 niet lang nadat Kees van der Veer de mannen van de Polderschuur fotografeerde. Jan staat hier bij zijn geliefde combine. 

Ik ben geboren op 18 september 1948 in Zwanenburg aan de IJweg 413. Thuis hadden we negen kinderen. Ik was de zesde zoon. Vader was landbouwer.Hij had boerderij De Palma en twintig bunder grond.

Ikzelf heb achtenveertig jaar in de bouw gezeten. Ik ben van timmerman opgeklommen tot bedrijfsleider. De laatste vijftien jaar was ik bouwopzichter. Ik heb altijd interesse gehad in landbouwwerktuigen. Ook had ik graag boer willen worden. Dat zat er niet in als zesde zoon. Daar was geen ruimte voor op de boerderij. Als ik nu weer mocht kiezen koos ik weer voor de bouw. Ik vind het een prachtig beroep.

HANS RIJSDIJK WERKTUIGBOUWKUNDIGE

Ik ben geboren op 4 december 1934 in Hoofddorp aan de Kruisweg 915. Overigens woon ik daar nog steeds. Mijn vader was referendaris van de Gemeente Haarlemmermeer. Dat heeft hij vijfenvijftig jaar gedaan. Hij kwam daar als veertienjarige jongen binnen. Het was een eer om daar te mogen werken. Mijn grootvader was de eerste sluiswachter bij het Fort Aalsmeer. Vandaar mijn binding met de Haarlemmermeer.

Ik ben werktuigbouwkundig íngenieur met als specialisatie mechanische technologie. Ik ben constructeur bij de machinefabriek van Spaans geweest. Ik heb veertig jaar gewerkt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer op de afdeling ”Toelating Wegvoertuigen”: de RDW. Ik heb dus geen landbouwachtergrond. Je ging wel eens als scholier een centje bijverdienen in de korenbouw. Ik zou weer de technische richting kiezen.

Hylke Milatz

HYLKE MILATZ SCHOLIER

Ik ben Hylke Milatz en waarschijnlijk de jongste die meehelpt bij de reparatiegroep.

Op 5 februari 2006 ben ik geboren op de Herenweg 61 in Heemstede. Mijn vader was melkveehouder. Zelf zit ik in de 3e klas van de Rudolf Steinerschool.

Ik ben opgegroeid met historische landbouwwerktuigen. Vandaar dat ik er ook veel belangstelling voor heb. Overigens houd ik sowieso van dingen maken en repareren.

Als je nu aan mij zou vragen wat ik wilde worden dan zou ik kiezen voor technisch installateur of industrieel ontwerper.

THEO VAN MUNSTER TIMMERMAN

Ik ben geboren op 13 juni 1952 in de Haarlemmermeer, in Rozenburg aan de Kruisweg. We hadden thuis acht kinderen. Het beroep van mijn vader was loodgieter.

Ik was timmerman. Vroeger moest je met je handen werken en er moest brood op de plank komen. Interesse in historische landbouwwerktuigen had ik niet. Dat is door mijn bovenbuurman gekomen. Chris Visser had gehoord dat ze bij de restauratiegroep een timmerman nodig hadden. Een man van 82 jaar hield er mee op. Als je me nu zou vragen wat ik wilde worden zou ik zeggen IT-er. Een beroep van deze tijd.

Hans Hijstek

HANS HIJSTEK SCHILDER

Ik ben geboren op 22 augustus 1949 aan de Nieuwedijk 190 in Badhoevedorp. Dat adres bestaat niet meer, omdat daar het spoor van Schiphol loopt. Mijn vader had een transportbedrijf. Ik ben opgeleid tot schilder en later autospuiter. Daarna ben ik bij Schiphol gaan werken bij onderhoud-terreinen. Tenslotte ben ik op kantoor terechtgekomen. Als kind ging je al bieten dunnen. In de klas zaten veel kinderen met een boerenachtergrond. Dat waren bijv. kinderen van boer Knibbe en van Kale David en Slappe David. Je kende elkaar ook van de Gereformeerde Kerk.

Op het land kwam je ook met landbouwwerktuigen in aanraking. Als ik nu weer voor een beroep zou mogen kiezen zou het een eigen schildersbedrijf zijn of een transportbedrijf. Als jonge jongen hielp ik mijn vader vaak.