ErfgoedLeerlijn

Voor het seizoen 2018 - 2019 ontwikkelden we een verbeterde Erfgoed Leerlijn Haarlemmermeer.

Samen met de culturele instellingen, Kunstfort bij Vijfhuizen, Crash, gemeente archief en Pier K, werken we aan versterking van het aanbod door goede onderlinge afstemming. Kiest een school voor deze hele leerlijn, dan komt een leerling ieder jaar met erfgoed in aanraking en heeft hij na groep 8 alle erfgoedinstellingen van Haarlemmermeer bezocht.

Neem eens een kijkje in onze educatie programma's. Neem contact op met Janneke Oldenbeuving voor toelichting op het programma via joldenbeuving@shmdc.nl of via (023) 52 857 04. Zij adviseert u bij het maken van een keuze uit het ruime aanbod van lespakketten.  En: als u snel boekt heeft u eerste keuze in datum!

Educatiefolder 

Beijk hier de nieuwe educatiefolder van Haarlemmermeermuseum De Cruquius.