Naast de vaste collectie in Historisch Museum en Cruquius Museum zijn er altijd tijdelijke tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen belichten een specifiek onderdeel van de droogmakerij en het leven in de polder.
Er is dus altijd wat nieuws te zien. Een bezoek waard.

affiche pioniers in de polder
Historisch Museum

Pioniers in de Polder

Maak kennis met pioniers in Haarlemmermeer. De kolonisatieperiode van Haarlemmermeer, zo’n anderhalve eeuw geleden, was een spannende tijd. Nieuwe bewoners vestigden zich in een nog bestuurloze polder. Criminaliteit, armoede en drankmisbruik kenmerkten het leven. De polder trok allerlei volk op zoek naar werk. Nu verlaten vluchtelingen  huis en haard en ondernemen de lange reis naar het westen op zoek naar een veilig en beter bestaan. Is hun onderneming vergelijkbaar met die van de 19e-eeuwse pioniers? ‘

Tentoonstelling Tuig in Historisch Museum
Historisch Museum

Tuig!

Haarlemmermeer kent een rijke paardengeschiedenis: in 1856 waren hier zo’n duizend paarden, vijftig jaar later waren er wel vijfduizend in de landbouw aan het werk. Dat (trek)werk vergde specifiek tuig – de riemen, riempjes en verbindingsstukken. Bekijk de prachtige collectie paardentuig, hoefijzers en zadels..

Beeldmerk Waterbazen tentoonstelling
Cruquius Museum

Waterbazen

Tentoonstelling Waterbazen, (vanaf 20 juni 2017) Nederland is een #waterbaas. Niet zo gek: zonder dijken, duinen en andere waterkeringen zou een kwart van ons land onder water staan. Nederlandse waterbouwers vliegen de hele wereld over om overstroomde gebieden waterveilig te maken. Iets om trots op te zijn!