Maak kennis met vernieuwende ideeën van studenten over de Toekomst van Nederland Deltaland. Vereniging Vrienden van De Cruquius schreef een prijsvraag uit om studenten te prikkelen dit urgente vraagstuk met frisse blik te benaderen. 

Prijswinnaars

Prijswinnaars

Genomineerden

Klik op de naam om de oplossingen te bekijken.

Omschrijving Prijsvraag

Algemeen

Hoe houden we Nederland Deltaland met zijn polders de komende 100 jaar bewoonbaar, leefbaar en veilig? Studenten (universitair en hbo) bogen zich over dit mondiale vraagstuk, dat invloed heeft op vele deelgebieden als vervoer, landbouw, lifestyle, energiehuishouding, bedrijven en ICT. De studenten kregen ook specifieke aandachtspunten van Haarlemmermeer voorgelegd. Zoals de verzilting van de polder, een betere benutting van de in onbruik geraakte (Haarlemmermeer-spoorweg) infrastructuur, de klimaatbestendigheid van en leefbaarheid rond Schiphol. De vakjury selecteerde op breedte van de visie en onderbouwing van de plannen.

introbeeld van filmpje hoogheemraadschap

Film

Kijk hier naar een korte film van Hoogheemraadschap van Rijnland; 

Vrienden van de Cruquius

De Vereniging van Vrienden van de Cruquius draagt Cruquius Museum een warm hart toe. Middels financiële bijdragen worden tal van projecten mogelijk gemaakt. Zo kon mede door hun hulp het project herinbewegingstelling worden afgerond. In beweging zetten is één, in beweging houden is twee. Daarvoor is nog steeds geld nodig.
Wilt u daarbij helpen? Wordt dan lid van de Vereniging Vrienden van de Cruquius. Klik hier voor het aanmeldformulier.