Nieuwbouw en herinrichting

Nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Als hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd voerden met het water en hoe op de gewonnen grond landbouwpioniers aan de slag gingen en later 26 woonkernen ontstonden.

Ook het unieke verhaal van de nationale luchthaven onder zeeniveau krijgt een prominente plek in de nieuwe presentatie. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De voorbereiding voor de nieuwbouw en herinrichting is in volle gang.

Voor de financiering van de plannen is een groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen en sponsoren binnen. Ook ontvingen we veel donaties van particulieren via de online donatiepagina of de collectebussen in de musea. De fondsenwerving, nu vooral gericht op de inrichting, loopt door. Bijdragen van bezoekers, sponsors en fondsen zijn dan ook zeer welkom.

Doneer nu en help ons om ons plan "2 musea onder 1 dak" te realiseren

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van de stichting en de noodzaak om een schaalsprong te maken. De gemeente draagt fors bij aan de financiering van de nieuwbouw en de herinrichting. De verwachting is dat in 2021 het vernieuwde museum open gaat.

 


Het ontwerp

  • Gemaal en het nieuwe paviljoen gelegen in het nieuwe landschapsontwerp, gezien vanuit de lucht.
  • Vanaf de Ringvaart, kijkend naar de museumtuin tussen paviljoen en gemaal
  • Het nieuwe paviljoen, zoals het ligt achter het theehuis, met terras aan zonzijde en uitzicht op gemaal.
  • Het nieuwe paviljoen, gezien vanaf de parkeerplaats.
  • Vanaf de parkeerplaats wandelt men door de museumtuin naar de museumentree in het nieuwe paviljoen. In de groene helling, een verbreding van de dijk, bevindt zich de gang tussen het paviljoen en het gemaal.

Herstel elementen van het gemaal


• Vanuit het gemaal wordt zicht op de Ringvaart in ere hersteld.
• Bezoekers krijgen, door het verwijderen van toevoegingen uit de jaren 70 van de 20e eeuw, weer zicht op de oorspronkelijke binnenmuren van De Cruquius.
• Door de renovatie wordt het gemaal zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1860-1888.
• De tentoonstelling in het gemaal wordt voor een belangrijk deel vernieuwd en heringericht.

Bescheiden nieuwbouw

• De nieuwbouw sluit aan bij de typologie van Haarlemmermeerse boerderijen.
• Vanuit het bescheiden, transparante gebouw blijft de focus altijd op het iconische stoomgemaal gericht.
• Het museum zal aansluiten op het landschapsontwerp voor Wickevoort.
• Het Theehuis kan straks ook van binnenuit bereikt worden, krijgt een extra terras en zal veel meer deel uitmaken van het museum.
• Een aantrekkelijke museumwinkel met een uitgebreid assortiment.

Extra voordelen

• Het museum wordt optimaal toegankelijk voor mindervaliden.
• Door betere voorzieningen is uitbreiding van educatieve activiteiten mogelijk.
• Door breder aanbod nemen de aantrekkingskracht en verblijfsduur toe.
• Ruimte voor wisseltentoonstellingen die het herhaalbezoek doen toenemen.
• Groei van 35.000 bezoekers naar 45.000 bezoekers.
• Groei van eigen inkomsten van 51% naar 65%.


Nieuwbouw wordt mede mogelijk gemaakt door:

• Gemeente Haarlemmermeer
• BankGiro Loterij
• Rabobank Coöperatiefonds
• VSB Fonds                                        
• Stichting Dioraphte       
• Hoogheemraadschap Rijnland
• Schiphol Real Estate     
• Stichting Zabawas  
• J.C. Ruigrokstichting
• Gravin van Bylandt Stichting      
• Stichting Nelis van Dril 
• Pruikenburgfonds         
• Nederlandse Waterschapsbank
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Stichting Fonds Van Zanten
• AM
• Stichting 75 jaar NBB
• Hendrik Muller Fonds                                 
• Fluor   
• PW Janssen's Friesche Stichting
• Vrienden van De Cruquius
• NBB Fonds
• Een aantal fondsen dat anoniem wenst te blijven

·