Museumplan 

De voorbereiding voor het nieuwbouw- en renovatieplan van Haarlemmermeermuseum De Cruquius loopt op volle kracht. Vele toezeggingen van fondsen en sponsoren zijn binnen en donaties van particulieren komen binnen via de online donatiepagina, of de donatiebussen in de musea.
Het nieuwbouwplan brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie,  samen op één locatie. Door nieuwbouw en herinrichting in en om De Cruquius te realiseren kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar, land, water en lucht integraal verteld worden. De museumstichting kan hiermee meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en verstevigt hiermee haar cultureel ondernemerschap.   

Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van de stichting en de noodzakelijkheid om een schaalsprong te maken. Wethouder Reneman complimenteert het museum met het ontwikkelen van dit realistische plan, op eigen kracht. De gemeente draagt fors bij aan de financiering van de nieuwbouw en de herinrichting. De verwachting is dat in 2020 het vernieuwde museum open gaat. 

Tekening Voorlopig Ontwerp

Renovatie en nieuwbouw

Samenvatting restauratie Gemaal De Cruquius en nieuwbouw.

Herstel elementen van het gemaal

 • Vanuit het gemaal wordt zicht op de Ringvaart in ere hersteld.
 • Bezoekers krijgen, door het verwijderen van toevoegingen uit de jaren 70 van de 20e eeuw, weer zicht op de oorspronkelijke binnenmuren van De Cruquius.
 • Door de renovatie wordt het gemaal zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1860-1888.
 • Over het toevoerkanaal komt een bescheiden brug zodat de Waterschapzaal separaat kan worden bereikt.

Bescheiden nieuwbouw

 • De nieuwbouw sluit aan bij de typologie van Haarlemmermeerse boerderijen.
 • Vanuit het bescheiden, transparante gebouw blijft de focus altijd op het iconische stoomgemaal gericht.
 • Het (tuin)landschap wordt zo veel mogelijk in ere hersteld.
 • Het Theehuis kan straks ook van binnenuit bereikt worden, waarmee de omzet zeker verhoogd wordt.

Extra voordelen

 • Het museum wordt optimaal toegankelijk voor minder validen.
 • Door betere voorzieningen is uitbreiding van educatieve activiteiten mogelijk.
 • Door breder aanbod nemen de aantrekkingskracht en verblijfsduur toe.
 • Ruimte voor wisseltentoonstellingen die het herhaalbezoek doen toenemen.
 • Groei van 35.000 bezoekers naar 45.000 bezoekers.
 • Groei van eigen inkomsten van 51% naar 65%.

Nieuwbouw wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Haarlemmermeer

BankGiro Loterij

Rabobank Coöperatiefonds

VSB Fonds                                         

Stichting Dioraphte        

Hoogheemraadschap Rijnland

Schiphol Real Estate      

Stichting Zabawas          

Stichting Nelis van Dril  

Pruikenburgfonds          

Nederlandse Waterschapsbank

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Fonds Van Zanten

AM 

Stichting 75 jaar NBB

Hendrik Muller Fonds                                  

Fluor    

PW Janssen's Friesche Stichting

Vrienden van De Cruquius

·