Paviljoen naast gemaal

Museumpaviljoen

Nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Als hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd voerden met het water en hoe op de gewonnen grond landbouwpioniers aan de slag gingen en later 26 woonkernen ontstonden.

Ook het unieke verhaal van de nationale luchthaven onder zeeniveau krijgt een prominente plek in de nieuwe presentatie. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De herinrichting van het gemaal is voltooid, de voorbereiding voor de nieuwbouw in 2024 is in volle gang.

Bescheiden nieuwbouw

• Vanuit het nieuwe paviljoen blijft de focus op het iconische stoomgemaal gericht.
• De museumtuin sluit aan op het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk Wickevoort.
• Het Theehuis maakt deel uit van het museumcomplex en krijgt een extra terras.
• Een aantrekkelijke museumwinkel met een uitgebreid assortiment.

 

Extra voordelen

• Het museum wordt optimaal toegankelijk voor mindervaliden.
• Door betere voorzieningen is uitbreiding van educatieve activiteiten mogelijk.
• Door breder aanbod nemen de aantrekkingskracht en verblijfsduur toe.
• Ruimte voor wisseltentoonstellingen die het herhaalbezoek doen toenemen.
• Groei van 35.000 bezoekers naar 45.000 bezoekers.
• Groei van eigen inkomsten van 51% naar 65%.

Financiering

Voor de financiering van de plannen is een groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen en sponsoren binnen. Ook ontvingen we veel donaties van particulieren via de online donatiepagina of de collectebussen in de musea. De gemeente Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van de stichting en de noodzaak om een schaalsprong te maken en draagt fors bij aan de financiering van de nieuwbouw en de herinrichting.

De fondsenwerving voor de inrichting van het nieuwe paviljoen loopt door. Bijdragen van sponsors en fondsen zijn zeer welkom. Neem contact met ons op om van gedachten te wisselen over een partnerschap met bijzondere tegenprestaties. Elise van Melis, directeur-bestuurder, is te bereiken via evmelis@shmdc.nl of 023 52 857 04.

Donateurs en sponsors

Gemeente Haarlemmermeer - BankGiro Loterij - Rabobank Coöperatiefonds - VSB Fonds - Stichting Dioraphte - Hoogheemraadschap Rijnland - Schiphol Real Estate - Stichting Zabawas - J.C. Ruigrokstichting - Gravin van Bylandt Stichting - Stichting Nelis van Dril  - Pruikenburgfonds  - Nederlandse Waterschapsbank - Prins Bernhard Cultuurfonds - Stichting Fonds Van Zanten - AM - Stichting 75 jaar NBB - Hendrik Muller Fonds-  Fluor - PW Janssen's Friesche Stichting - Vrienden van De Cruquius - NBB Fonds - Stichting Wind in de rug- ​Stichting Fonds Hofje Codde van Berensteyn - Drs. Cor van Zadelhoff Fonds  - Stichting Dorodarte - Amsterdam & Partners - Een aantal fondsen dat anoniem wenst te blijven.