Paviljoen naast gemaal

Paviljoen

Nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Als hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd voerden met het water en hoe op de gewonnen grond landbouwpioniers aan de slag gingen en later 26 woonkernen ontstonden.

Ook het unieke verhaal van de nationale luchthaven onder zeeniveau krijgt een prominente plek in de nieuwe presentatie. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De herinrichting van het gemaal is voltooid, de voorbereiding voor de nieuwbouw is in volle gang.

Voor de financiering van de plannen is een groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen en sponsoren binnen. Ook ontvingen we veel donaties van particulieren via de online donatiepagina of de collectebussen in de musea. De fondsenwerving, nu vooral gericht op de inrichting, loopt door. Bijdragen van bezoekers, sponsors en fondsen zijn dan ook zeer welkom.

Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van de stichting en de noodzaak om een schaalsprong te maken. De gemeente draagt fors bij aan de financiering van de nieuwbouw en de herinrichting. De verwachting is dat in 2024 het vernieuwde museum open gaat.

Nieuwe waterkaart nodig

Het thema ‘Nederland Waterland’ krijgt een fysieke plek met een 3D of digitale kaart in de gang tussen het paviljoen en het gemaal. Het is het eerste presentatie-onderdeel dat de museumbezoekers aantreffen. Zo kunnen we hen uitgebreid informeren op een eigentijdse en interactieve wijze over de actualiteit rondom watermanagement in Nederland en het (kort door de bocht) ‘Amersfoort aan zee’ verhaal. 

Om dit thema goed te kunnen presenteren is een investering van € 30.000,- nodig. Wij hopen geinteresserden te vinden die zich aan dit onderdeel in de museumpresentatie willen verbinden.

Kijk hier voor het ontwerp van de presentatie Nederland Waterland in het nieuwe paviljoen en mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Bescheiden nieuwbouw

• Vanuit het bescheiden, transparante gebouw blijft de focus altijd op het iconische stoomgemaal gericht.
• De museumtuin zal aansluiten op het landschapsontwerp voor Wickevoort.
• Het Theehuis kan straks ook van binnenuit bereikt worden, krijgt een extra terras en zal veel meer deel uitmaken van het museumcomplex.
• Een aantrekkelijke museumwinkel met een uitgebreid assortiment.

Extra voordelen

• Het museum wordt optimaal toegankelijk voor mindervaliden.
• Door betere voorzieningen is uitbreiding van educatieve activiteiten mogelijk.
• Door breder aanbod nemen de aantrekkingskracht en verblijfsduur toe.
• Ruimte voor wisseltentoonstellingen die het herhaalbezoek doen toenemen.
• Groei van 35.000 bezoekers naar 45.000 bezoekers.
• Groei van eigen inkomsten van 51% naar 65%.

Ketelhuis gemaal de Cruquius

Gemaal, herstel en herinrichting

Uitgevoerd in 2020: 
• Vanuit het gemaal is zicht op de Ringvaart in ere hersteld.
• Bezoekers krijgen, door het verwijderen van toevoegingen uit de jaren 70 van de 20e eeuw, weer zicht op de oorspronkelijke binnenmuren van De Cruquius.
• Door de renovatie wordt het gemaal zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1860-1888.
• De tentoonstelling in het gemaal wordt voor een belangrijk deel vernieuwd en heringericht.

Donateurs en sponsors

Gemeente Haarlemmermeer - BankGiro Loterij - Rabobank Coöperatiefonds - VSB Fonds - Stichting Dioraphte - Hoogheemraadschap Rijnland - Schiphol Real Estate - Stichting Zabawas - J.C. Ruigrokstichting - Gravin van Bylandt Stichting - Stichting Nelis van Dril  - Pruikenburgfonds  - Nederlandse Waterschapsbank - Prins Bernhard Cultuurfonds - Stichting Fonds Van Zanten - AM - Stichting 75 jaar NBB - Hendrik Muller Fonds-  Fluor - PW Janssen's Friesche Stichting - Vrienden van De Cruquius - NBB Fonds - Stichting Wind in de rug- ​Stichting Fonds Hofje Codde van Berensteyn - Cor van Zadelhoof Fonds - Stichting Dorodarte - Amsterdam & Partners - Een aantal fondsen dat anoniem wenst te blijven.