De gemeente Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van Haarlemmermeermuseum De Cruquius én de noodzaak om een schaalsprong te maken. De gemeente draagt daarom fors bij aan de investeringsbegroting voor de herinrichting en de nieuwbouw en maakt het daarmee mede mogelijk dat het unieke en oneindige verhaal van Haarlemmermeer vanaf 2020 op één locatie verteld kan worden. 

Cultuur in Nederland ontvangt dit jaar een recordbedrag van € 74,8 miljoen dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij. Haarlemmermeermuseum De Cruquius ontvangt een bedrag van € 400.000,-. Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat de helft van ieder lot naar culturele organisaties. Zo blijft cultuur en cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor een breed publiek. BankGiro Loterijdeelnemers: bedankt!

De Rabobank Regio Schiphol  stelde uit haar Coöperatiefonds maar liefst € 100.000,- beschikbaar. “Wij zijn als gemeenschapsbank trots op onze lokale wortels en maken ons graag hard voor educatieve projecten”, verklaart Directeur Particulieren Arthur Woensdregt de gulle donatie.

 

Diorapthte ondersteunt het behoud van cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord: monumenten, archeologie, archieven en musea. Dioraphte geeft de voorkeur aan projecten die zonder financiële steun van derden absoluut niet van de grond zouden komen. Lees meer 

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. www.vsbfonds.nl 

Schiphol Real Estate

Stichting Nelis van Dril

Nederlandse Waterschapsbank

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Fonds Van Zanten

Fluor Sponsoring

Hendrik Muller Fonds 

Vereniging Vrienden van De Cruquius 

Stichting Zabawas

PW Janssen’s Friesche Stichting

Pruikenburgfonds

Crowdfunding via particulieren en bedrijven