Als vrijwilliger bij Haarlemmermeermuseum De Cruquius kan je je aansluiten bij werkgroepen van de twee musea, maar ook bij Meer-Historie. Denk bij de werkgroepen van Meer-Historie aan de volgende onderwerpen:

Archief beheer

-  Collectiebeheer
-  Documentatiegroep
-  Archivering beeldmateriaal
De werkgroep archivering beslaat de archivering van de gehele stichting en heeft bovenstaande deelgroepen met ieder hun eigen expertises. Vrijwilligers van archiefbeheer werken samen om de geschiedenis in alle vormen te verzamelen, te ontsluiten en vindbaar te archiveren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het archiefsysteem Adlib. Er is een nauwe samenwerking met onder andere het gemeentearchief Haarlemmermeer.

Redactiecommissie

De redactiecommissie (of kortweg redactie) is verantwoordelijk voor het cultuurhistorisch magazine van de Meer-Historie. Begunstigers van Meer-Historie krijgen, net als u als vrijwilliger, het kwartaalblad in de bus. Financieel wordt het blad mede ondersteund door adverteerders. Vanuit het secretariaat wordt daar acquisitie op gepleegd.

Promotie & Evenementen

Het streven van deze werkgroep is: bekendheid geven aan de stichting. Zij doen dat door aanwezig te zijn bij evenementen (55+beurs, markten, braderieën) en daar uit te dragen waar de stichting voor staat. Een belangrijk doel is om meer begunstigers te verwerven. Zij werken goed samen met de restauratiewerkgroep die leuke materialen (handwerkgereedschappen, de dorsvlegel, een maquette van de WB) aan kan leveren ter illustratie en ondersteuning.

Luchtvaarthistorie

De groep bestaat uit mensen met een binding met luchthaven, KLM of Fokker. De activiteiten richten zich voornamelijk op publicaties van, en het beleggen van bijeenkomsten over luchtvaartgeschiedenis in ruime zin.

Restauratie

De restauratiewerkgroep is gehuisvest in de Polderschuur aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. Daar staan onze grotere landbouwobjecten. Een vaste groep van vrijwilligers komt daar wekelijks bij elkaar om de voertuigen en andere objecten te restaureren. Zij treden regelmatig naar buiten bij evenementen ter opluistering van onze promotie, maar zorgen vaker zelf voor de nodige happenings op het land: men bewerkt het land zoals men vroeger deed en trekt daar veel bekijks. Meestal wordt dit uitgevoerd op landbouwgrond Plesmanhoek.

Wil je meer informatie over vrijwilliger worden bij ons of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Anneloes Bakker via abakker@shmdc.nl of via (023) 5285704.