Stoomgemaal

Stoomgemaal De Cruquius is een uniek voorbeeld van neogotische architectuur in Nederland. Het gebouw heeft zware steunberen, spitsboogramen en kantelen. Binnen is veelvuldig gebruik gemaakt van gietijzeren ornamenten. De pompen werden aangedreven door de grootste stoommachine ter wereld. De imposante combinatie van techniek en architectuur maken het stoomgemaal De Cruquius tot een industrieel monument van wereldformaat. Aan bezoekers kan de werking worden gedemonstreerd.

Stoommachine

De trots van Cruquius Museum is de wereldberoemde stoommachine uit 1849, die in de machinekamer in volle glorie is te bezichtigen. De grootste cilinder te wereld, met een diameter van 3.66 meter, bevindt zich onder de bedrijfsvloer. De acht pompen bevinden zich aan het eind van de balansarmen. Iedere pomp bestaat uit een buis, zuiger en vlinderkleppen. De zuiger wordt met kettingen in de zuigerbuis bewogen. Elke pomp kan per slag 8.000 liter water bijna 5 meter omhoog pompen. Per minuut werden er 5 slagen gemaakt.

Demonstratie machine

Het (voor demonstraties) op en neer bewegen van de zuiger in deze cilinder gebeurt nu met een modern hydraulisch systeem. Een enkele keer zorgt een storing in het systeem, bijvoorbeeld door blikseminslag, ervoor dat het niet mogelijk is de machine te laten bewegen. Deze storingen zijn over het algemeen in een dag verholpen.

Droogmakerijen

In de Middeleeuwen werden er al kleine poldertjes gemaakt door monniken, waarbij gebruik gemaakt werd van natuurlijke afwatering. In de 17e eeuw was er behoefte aan meer voedsel en dus landbouwgrond. De VOC-kooplieden wilden hun kapitaal vergroten en zij lieten voor eigen rekening en risico meren in Noord-Holland droogmaken. De beschikbaar gekomen grond werd verkopen of verpacht. Zo ontstonden de Beemster, Purmer, Schermer en Wormer. Zij werden drooggemalen met behulp van windmolens.

De meren tussen Amsterdam en Rotterdam vormden in de 19e eeuw in toenemende mate een gevaar voor de omliggende steden, doordat ze bij iedere flinke storm groter werden. Deze meren werden of door molens en/of door stoommachines drooggemalen.

De polders van de 20e eeuw zijn ontstaan uit de behoefte aan landbouwgrond. Deze polders ontstonden door gebruik te maken van diesel- en elektrische gemalen.

Klimaatverandering

Het klimaat is geen vaststaand gegeven. Grote veranderingen zijn aan de orde van de dag. Ze hebben te maken met het stijgen van het zeewaterniveau als gevolg van het smelten van de poolkappen en de wereldwijde temperatuurstijging. Hierdoor is het steeds lastiger om de polders droog te houden.  Cruquius Museum vindt het belangrijk het publiek te informeren over de gevolgen van deze veranderingen en over de beslissingen hieromtrent. Zoals in de 19de eeuw Koning Willem I de beslissing nam het meer droog te maken, zo kunnen we in de toekomst ook voor uitdagingen komen te staan. Het is zaak goed mee te bewegen met de klimatologische veranderingen. Met onze vaste presentatie, met de rondleidingen en educatie en met de publicaties laten we weten dat ook in de toekomst lef en innovatie nodig is om droge voeten te houden in Nederland.