Privacyverklaring 

Versie 1.2  dd. 21-mei-2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, een bezoek brengt aan onze musea of uzelf abonneert op onze digitale nieuwsbrief. Ook informeren we u graag waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Als museum communiceren wij met onze bezoekers, relaties en donateurs en samenwerkingspartners in het kader van onze bedrijfsvoering. Daarbij is het onvermijdelijk dat persoonsgegevens geregistreerd worden. We willen daar als museum in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Daarom maken we graag transparant welke data we verzamelen en wat we daarmee doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet. We lichten dat hier graag aan u toe:

Museumbezoekers

Aan museumbezoekers vragen we bij hun binnenkomst de postcode (geen huisnummer) van hun woonadres. Door het ontbreken van het huisnummer blijft de bezoeker anoniem. Met de postcodes kunnen we zien waar onze bezoekers vandaan komen waardoor wij tentoonstellingen en communicatie beter kunnen afstemmen op de bezoekers en onze subsidienten kunnen informeren.

Tijdens uw bezoek aan het Cruquius Museum of aan het Historisch Museum in Haarlemmermeer kan het zijn dat onze veiligheids-camera’s uw aanwezigheid registreren. Dat doen we voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze collectie. Er worden geen andere persoonsgegevens gekoppeld aan de camerabeelden. Deze camerabeelden worden twee weken bewaard en daarna automatisch gewist. De camera beelden worden niet gedeeld met derden, enkel in het geval de politie deze opvraagt in het kader van opsporingsactiviteiten.

Website bezoekers

Als u onze website bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van de website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. ‘cookies’. Deze gegevens worden door Google Analytics verzameld. Het is een gebruikelijke manier voor veel websitebeheerders om dergelijke gegevens door Google te laten analyseren. De resultaten gebruiken we om onze websites te verbeteren. Deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

Lezers van onze Digitale Nieuwsbrief

Van de abonnees op onze digitale nieuwsbrief, verstuurd via MailChimp, worden naam, e-mailadres en IP-adres bijgehouden. Ook worden gegevens automatisch verzameld met behulp van zgn. ‘Cookies’. Op deze manier wordt bijgehouden welke artikelen uit de nieuwsbrief wel of niet door onze abonnees worden gelezen. Door analyse van deze leesgegevens kunnen we onze nieuwsbrief verbeteren. MailChimp wordt gebruikt om onze nieuwsbrieven te rond te sturen en om de gegevens van de lezers te verzamelen en naar ons terug te rapporteren. Deze gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

U kunt zich enkel zelf inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Aanmelden gebeurd via een invulveld in de footer op de website www.haarlemmermeermuseum.nl. U krijgt na aanmelding een bevestiging via e-mail. Pas na uw tweede bevestiging bent u ingeschreven.
Uitschrijven: U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief door onderaan elke nieuwsbrief via een link hier afmelden uit te schrijven. Mocht u hier vragen over hebben: neem dan contact op met avg@shmdc.nl waarbij u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen of uw vraag stelt. Wij zullen binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.

Afnemers van onze producten of diensten

Indien u een van onze producten en/of diensten afneemt, bewaren we uw naam, e-mail,  adresgegevens plus de opgave van hetgeen is besteld. Met behulp van deze gegevens controleren we of e.e.a. correct wordt geleverd en kunnen we u factureren. De meeste persoonsgegevens worden 2 jaar na afloop van de gehele levering verwijderd uit onze bestanden maar sommige gegevens zijn we – om belasting technische redenen – verplicht om 7 jaar te bewaren. Al deze gegevens worden door ons niet verkocht of gedeeld met anderen.

Schenkingen en leningen

Van mensen die objecten of documenten schenken of (uit)lenen aan het museum registreren we naam, adres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we herleiden van wie we welke objecten hebben gekregen of aan wie ze zijn uitgeleend. Als de schenker ons toestemming geeft, worden zijn of haar gegevens ook bewaard in onze collectie-database. Zo kunnen we hen in de toekomst uitnodigen als hun schenking in een tentoonstelling wordt gebruikt. Ook kunnen wij met toestemming de naam van de schenker vermelden in de online collectie plaforms te zien op www.toenhaarlemmermeer.nl en www.haarlemmermeermuseum.nl. Deze gegevens worden niet verkocht of met andere partijen gedeeld.

Donateurs en sponsors

Van donateur registreren we naam, adres en eventueel het e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om hen jaarlijks een verzoek tot donatie te sturen en hen te informeren over de activiteiten die wij voor onze donateurs organiseren. Indien een donateur ons machtigt om jaarlijks een bedrag van zijn of haar rekening af te schrijven dan slaan we ook het IBAN-nummer op samen met de toestemming die de donateur heeft gegeven voor de afschrijving van een bepaald bedrag. Ook deze gegevens worden niet door ons verkocht of met andere partijen gedeeld.

Begunstigers

Van begunstigers, ontvangers van magazine Meer-Historie, registreren we naam, adres, IBAN-nummer, abonneenummer en eventueel het e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens gebruiken we om hen het kwartaalmagazine toe te sturen en de jaarlijkse factuur. Slechts de naam en adresgegevens worden gedeeld met de drukkerij Groen Drukkerij om toezending van het magazine mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden uit onze database verwijderd zodra een begunstiger zich uitschrijft voor lidmaatschap van magazine Meer-Historie of ons niet langer wil steunen. Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

Zakelijke relaties

Van onze zakelijke relaties bewaren we persoonsgegevens zoals NAWgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, bank informatie en BTWnr. Deze gegevens gebruiken we om onze dagelijkse bedrijfsvoering uit te kunnen voeren en veelal ook om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden niet door ons verkocht of gedeeld met anderen en worden uit onze bestanden verwijderd nadat besloten is om geen zaken meer te doen met het betreffende bedrijf of het bedrijf een verzoek indient via avg@shmdc.nl om de gegevens te verwijderen uit onze database.

Werknemers en Vrijwilligers

Van onze medewerkers leggen we persoonsgegevens vast, zoals naam, adres, geboortedatum, IBAN-nummer, calamiteit-contactgegevens, foto’s en interesses om diverse redenen. Met behulp van deze gegevens informeren we onze werknemers en vrijwilligers via post, e-mail en de interne website over de organisatie en hun werkzaamheden. Waar nodig worden deze gegevens verstrekt aan het bedrijf dat de salarissen verwerkt. Logisch, maar wij vinden dat ook hierbij zorgvuldigheid voorop moet staan en we borgen dat contractueel.

Persoonsgegevens die zijn genoteerd tbv een sollicitatieprocedure worden 6 weken na het afbreken van de procedure verwijderd uit onze database. Alleen bij toestemming van de sollicitant worden zijn of haar persoonsgegevens een jaar bewaard tbv toekomstige vacatures.

Links van en naar onze websites

Onze websites kunnen links (URLs) bevatten naar websites van andere bedrijven. Echter, deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze websites. Het is daarom raadzaam om, indien nodig, ook de privacyverklaringen van de andere websites te lezen. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, ook niet als u daarop terecht komt via onze websites.
In aanvulling, indien u vanaf een andere website wordt doorverwezen naar één van onze websites dan zijn we evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere website.

Uitschakelen van Cookies. Het is mogelijk om – door middel van aanpassing van uw browser instellingen – de cookies uit te schakelen. Voor meer informatie hoe u dat kunt doen is op te vragen bij de bouwer/leverancier van uw webbrowser-software. Bedenk dat als u de cookies in uw browser heeft uitgeschakeld een aantal functies op onze websites mogelijk niet meer goed (kunnen) werken.

Gegevens opvragen, laten corrigeren of verwijderen

Wij hebben belang bij een nauwkeurige en correcte administratie. U heeft het recht om ons een kopie van uw gegevens te vragen of uw gegevens te laten corrigeren. U kunt ons ook opdracht geven om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.
Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail of brief sturen naar de directeur van ons museum die hiervoor verantwoordelijk is. Om misbruik te voorkomen bij het afhandelen van een dergelijk verzoek, vragen we u om uzelf adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Bedenkt dat we u per verzoek €10 in rekening kunnen brengen om de kosten te dekken van een dergelijke aanvraag. 
Uw verzoek kunt u per e-mail (avg@shmdc.nl) of per post toesturen:
Stichting Haarlemmermuseum De Cruquius, afd. AVG-team
Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste update was op 21 mei 2018.