Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Dat is de naam van het samengestelde museum sinds de fusie van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie in 2014. Het toont de dynamische Haarlemmermeerse geschiedenis van land, water en lucht over een periode van 2000 jaar op diverse locaties in Haarlemmermeer, met  tentoonstellingen, evenementen en educatie voor jong en oud.

Missie

Haarlemmermeermuseum De Cruquius wil zo levendig mogelijk het Haarlemmermeerse materiële en immateriële erfgoed toegankelijk maken en delen op een manier die voor alle bezoekers, uit binnen- en buitenland, aantrekkelijk is.

Visie

Haarlemmermeermuseum De Cruquius verbindt mensen, (droogmakings)geschiedenis en Haarlemmermeer.       

  Doelstellingen

  Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Haarlemmermeer en de ontwikkeling van de waterstaat in Nederland, in het bijzonder met betrekking tot het polderwezen en de daarbij behorende bemalingssystemen.  - Het exploiteren van musea en andere (tentoonstellings)ruimtes waarin het cultureel, het cultuurhistorisch en industrieel erfgoed van Haarlemmermeer gepresenteerd, onderzocht, gerestaureerd, gedocumenteerd en gearchiveerd wordt.  - Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis en het (digitaal) vastleggen van gevonden gegevens in akten, kranten, beeld- en geluidsdragers, artikelen en in boekvorm.  - Het opsporen, verzamelen (in eigendom of bruikleen) en tentoonstellen van objecten, teksten en afbeeldingen die betrekking hebben op de historie van Haarlemmermeer en de waterhuishouding in Nederland. - Het ontwikkelen en verzorgen van educatieve projecten.  - Het bevorderen van een goede leef-, recreatie- en cultuursfeer in Haarlemmermeer. - Het samenwerken met andere (culturele) instellingen.

  Locaties

  • Cruquius Museum behoort tot de top 100 van onze rijksmonumenten. Het neogotische gebouw is de behuizing van de Cornish Engine. Het is de grootste stoommachine ter wereld en het markeringspunt van de start van de Industriële Revolutie in Nederland. Dit museum vertelt het verhaal van droogmaking van het Haarlemmermeer en het ontstaan van de gelijknamige polder. 
  • Daar neemt het Historisch Museum het stokje over: in een ‘overdekte openluchtpresentatie’ toont het de historie van Haarlemmermeer vanaf de droogmaking in 1852 tot nu. De mensen ‘polderjongens’ (de mannen die de Ringvaart en de andere vaarten hebben gegraven), de boeren, de winkeliers, de zorg, het onderwijs, de infrastructuur, de ruimtelijke ordening, de luchthaven – dat alles en nog veel meer komt aan bod.
  • Meer-Historie – de derde poot van de stichting – zorgt met diverse werkgroepen voor het beheer en behoud van de erfgoedcollectie Haarlemmermeer. Vier keer per jaar verschijnt een boeiend en informatief magazine.
  • In de Polderschuur wordt het mobiele erfgoed van Haarlemmermeer gerestaureerd en gedemonstreerd aan publiek.
  • In de Witte Boerderij in Hoofddorp, een gemeentelijk monument, wordt de collectie van Meer-Historie beheerd.
  • Het Pomphuisje is een van de laatste vakbemalingshuisjes in Haarlemmermeer en verteld het verhaal van het ingenieuze waterbeheersysteem van de polder.