ANBI-Status

Haarlemmermeermuseum De Cruquius heeft een ANBI status. Donateurs, particulieren en ondernemingen, van culturele ANBI’s hebben een belastingvoordeel. Over giften hoeft geen schenkingsrecht betaald te worden. Over een verkrijging door de stichting uit een nalatenschap is geen successierecht verschuldigd. 

Schenkingen zijn bij de gever in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Of en in hoeverre van deze aftrekbaarheid gebruik gemaakt kan worden, hangt af van de fiscale situatie van de gever zelf.  

Haarlemmermuseum De Cruquius 
Kamer van Koophandel 41222705
IBAN: NL64 ABNA 0560815093
BTW: 005207459B01
RSIN: 005207459

Donaties en sponsoring

U kunt doneren via een donatieformulier en via rekeningnummer NL89RABO 0155 5925 64 t.n.v. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

Voor de nieuwbouw hebben we verschillende sponsorpakketten samengesteld, gekoppeld aan een mooi aanbod van tegenprestaties. Sponsoring brengt een aantal belastingvoordelen met zich mee. Elise van Melis, directeur - bestuurder, bespreekt graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken via evmelis@shmdc.nl of via (023)52 857 04.

Schenking of legaat

Door de stichting op te nemen in uw nalatenschap kunt u uw betrokkenheid bij de stichting en haar doelstellingen laten blijken. Een notaris kan u hierover informeren. Of maak een afspraak met Elise van Melis, directeur-bestuurder. 

Schenken via lijfrente

Van een lijfrente is sprake als de gever zich ertoe verplicht gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag aan de stichting te schenken. De lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. De lijfrente moet in een notariële akte worden vastgelegd. Een notaris kan je hier verder over informeren of neem contact op met ons secretariaat. 

Begunstiger Meer-Historie

Voor € 20,00 of meer ondersteunt u Meer-Historie bij het behoud en beheer van het erfgoed van Haarlemmermeer. U ontvangt vier keer per jaar het magazine Meer-Historie, vol met interessante achtergrondverhalen. En u krijgt gratis toegang voor twee personen in de musea. Meld u hier aan als begunstiger.

Tegen aantrekkelijke advertentietarieven komt de informatie over uw bedrijf bij lezers met interesse voor Haarlemmermeer, erfgoed, ondernemerschap en cultuur. Vraag naar de mogelijkheden bij Klasina Sluijter via ksluijter@shmdc.nl of (023)52 857 04.