Welkom in het Buitenmuseum van Haarlemmermeer

Waar staat deze verhalenpaal?                                        

  • Locatie: Fietspad langs Hoofdweg ten zuiden van bushalte Hoofdweg/Molen, dichtsbijzijnde adres Graan voor Visch 18827          
  • Coördinaten: 52.298.619.449 / 4.683.535.838                            
  • Fietsknooppunten : 58

Heeft u een verhaal bij deze paal? Stuur het naar naar schakelsaandeketting@shmdc.nl.


Binnenmuseum

Naast de 20 Verhalenpalen die verpreid staan door de hele polder, kunt u ook een bezoek brengen aan het Cruquius Museum in Cruquius en het Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp. Kijk op www.haarlemmermeermuseum.nl en op www.komkijkenmetkortingbijCruquius.nl.


Boerderij Graan voor Visch

De boerderij Graan voor Visch stond aan Hoofdweg 802 in Hoofddorp. De naam Graan voor Visch geeft aan dat na de drooglegging van het Haarlemmermeer het verbouwen van graan (lees: landbouwproducten) de visvangst als hoofdbron van bestaan heeft vervangen. De boerderij was er een van het zogeheten Haarlemmermeertype, waarvan de schuurwanden bestonden uit blikken golfplaten. Het grondgebied van de boerderij reikte tot aan de eveneens aan de Hoofdweg gelegen Hervormde Kerk.

De eerste eigenaar was Dirk Lammers, afkomstig uit Den Haag. In juni 1859 verkocht hij op zijn boerderij naast roerende goederen, ook aardappelen en grasgewassen. Zijn investering in het bedrijf leverde hem zo weinig op dat hij de boerderij en de grond al in 1860 verkocht - aan Pieter Beers van de IJweg. Deze eigenaar verkocht het onroerend goed alweer in februari 1862. De nieuwe eigenaar was Nicolaas Zadelhoff. De boerderij wisselde daarna nog enkele malen van eigenaar. De laatste boer op Graan voor Visch was Arend Cornelis Nieuwenhuis (1919-1998). In 1953 verhuisde hij met zijn gezin van de Prins Hendriklaan in Hoofddorp naar de boerderij. Toen in de jaren ’60 zo’n tweeduizend woningen op de 28 ha grond werden gepland betekende dit het einde van de boerderij. In 1971* verlieten Arend Nieuwenhuis, Marie Nieuwenhuis-Langereis en hun acht kinderen de boerderij (bron: archief gemeente Haarlemmermeer). Kort daarna werd de boerderij gesloopt. De erfbeplanting met bomen staat er nog.

Zoals in Haarlemmermeer gebruikelijk werd de nieuwe wijk genoemd naar de boerderij die voor nieuwbouw het veld moest ruimen en heet dus Graan voor Visch.

Foto: Bob Bakker

Anton vertelt…..

De boerderij “Graan voor Visch” stond bijna recht tegenover de Witte Boerderij. De naam “Graan voor Visch” verwijst naar de visvangst als hoofdbron van bestaan in de tijd dat het Haarlemmermeer nog niet drooggelegd was. Vis maakte plaats voor graan. Dat is gestopt in 1970. Derk Lammers was de eerste eigenaar van de boerderij. De tweede eigenaar was Pieter Beers van de IJweg. Hij verkocht de boerderij weer door aan Nicolaas Zadelhoff. Daarna werd de boerderij weer doorverkocht aan Cornelis Boer uit Oudewater. De boerderij werd weer verkocht in 1864 aan Pieter Wiering uit Houwert. Na negen maanden overleed Pieter en zijn jonge weduwe bleef achter met zes kinderen. Zij hertrouwde met haar buurman Lourens van der Zon. Her zat Neeltje niet mee. Na zestien jaar huwelijk overleed ook haar tweede echtgenoot.

In 1896 werd de boerderij “Graan voor Visch” doorverkocht aan de Maatschappij Amsterdams Goederenvervoer. Gedurende de periode van 1896 tot 1912 werd de boerderij bewoond door IJtsen Tamminga. In 1914 wordt de boerderij weer verkocht. De nieuwe eigenaar wordt Ant. Digman-Stokman. Maar twee jaar later wil Stokman ook weer van de boerderij af.

Zo komt de familie Coevert van de Molenaarslaan op Graan voor Visch. Zijn zoon Gerrit Coevert zette het ouderlijk bedrijf voort. In 1943 kwam Arend Nieuwenhuis als bedrijfsleider op Graan voor Visch. Dat was een boerenzoon uit Lisse. In 1948 konden zij verder als zelfstandig boer en pachter. Arend was getrouwd met Maria Johanna Langwereis. Naast akkerbouw verbouwde hij vlas, bieten en granen. Er werden ook kippen en varkens gehouden.

Op het terrein werden vanaf 1969 tweeduizend woningen gebouwd, waaronder zevenhonderd woningwetwoningen.. Alle landerijen werden in stukjes vol  bebouwd. Met een triest gevoel verliet Arend de boerderij met vrouw en acht kinderen. Daarna heeft hij nog vele jaren op de veiling gewerkt.