Gegevens voor uw gift

Officiële naam organisatie

Haarlemmermeermuseum De Cruquius is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 005207459

Contactgegevens

Haarlemmermuseum De Cruquius (kantoorlocatie)
Cruquiusdijk 27
2142 ER Cruquius
Telefoon 023 5285704
e-mail: info@shmdc.nl
Kamer van Koophandel  41222705
IBAN: NL64 ABNA 0560815093

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van de geschiedenis van Haarlemmermeer en de ontwikkeling van de waterstaat in Nederland, in bijzonder met betrekking tot het polderwezen en de daarbij behorende bemalingssystemen.
  2. Het verkrijgen van musea en andere (tentoonstelling-)ruimtes waarin het cultureel, het cultuurhistorisch en het industrieel erfgoed van Haarlemmermeer gepresenteerd, onderzocht en gearchiveerd wordt.
  3. Het bevorderen van het behoud van historische belangrijke zaken in Haarlemmermeer, in de ruimste zin.
  4. Het bevorderen van studie van de plaatselijke geschiedenis en het (digitaal) vastleggen van gevonden gegevens in akten, kranten, beeld- en geluidsdragers, artikelen en boekvorm.
  5. Het opsporen, verzamelen (in eigendom of bruikleen) en tentoonstellen van objecten, teksten en afbeeldingen die betrekking hebben op de historie van Haarlemmermeer en de waterhuishouding in Nederland en die reeds (museale) waarde hebben of deze in de toekomst zullen hebben.
  6. Het ontwikkelen en verzorgen van educatieve projecten.
  7. Het bevorderen van een goede leef-, recreatie- en cultuursfeer in Haarlemmermeer.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Directeur/ bestuurder Drs. Elise van Melis

Raad van Toezicht

De heer Pieter van de Stadt – voorzitter
Functie: burgemeester van de gemeente Lansingerland.

De heer Vincent Audiffred – secretaris
Functie: advocaat SWDV Advocaten

Erik-Jan van Emmerik – penningmeester
Functie: Chief financial officer

Nicole Mulder
Functie: wethouder Heemstede
Bestuurlijke en nevenfuncties:
Commissaris bij de Raad van Commissarissen van BOEi (bezoldigd)
Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)

Ingeborg de Jong
Functie: Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp en bestuurder Stichting Timpaan
Nevenfuncties:
De Woonmensen Apeldoorn, auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
Alwel Etten-Leur/Breda/Roosendaal, Auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
ARC Fund Amsterdam, lid Investment Committee
Klein commissariaat: UFA (United Fish Auctions)

De Raad van Toezicht-leden ontvangen geen vergoeding.

Beloningsbeleid

De vaste medewerkers en directeur-bestuurder worden betaald volgens de CAO Rijksmusea.
Download hier de CAO Rijkmusea.

Documenten

Google Grands

"Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius is a recipient of a Google Ad Grants award. The Google Ad Grants programme supports registered non-profit organisations that share Google's philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy and the arts. Google Ad Grants is an in-kind advertising programme that awards free online advertising to non-profits via Google AdWords."