Bestuurssamenstelling

Directeur- bestuurder Drs. Elise van Melis

Raad van commissarissen

Mevrouw Nicole Mulder – voorzitter
Wethouder Heemstede
Bestuurlijke en nevenfuncties:
Commissaris bij de Raad van Commissarissen van BOEi (bezoldigd)
Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)


De heer Vincent Audiffred – secretaris
Advocaat SWDV Advocaten

Erik-Jan van Emmerik – penningmeester
Chief financial officer

Ingeborg de Jong
Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp en bestuurder Stichting Timpaan
Nevenfuncties:
De Woonmensen Apeldoorn, auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
Alwel Etten-Leur/Breda/Roosendaal, Auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
ARC Fund Amsterdam, lid Investment Committee
Klein commissariaat: UFA (United Fish Auctions)

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen vergoeding.

Rooster van aftreding > Raad van Commissarissen

Cultural Governance

Ons Raad van Commissarissen bestaat uit vier (een vacature) personen met een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, verschillende achtergronden en gevarieerde kwaliteiten. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Na afloop van de benoemingstermijn is het bestuurslid herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. De RvC heeft zich gecommitteerd aan de code Cultural Governance en de Ethische code voor musea. Cultural Governance is de code voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector (zie code Cultural Governance). 

Beloningsbeleid

De vaste medewerkers en directeur-bestuurder worden betaald volgens de CAO Rijksmusea.
Download hier de CAO Rijkmusea.

Documenten

Contact

Haarlemmermuseum De Cruquius (kantoorlocatie)
Cruquiusdijk 27 2142 ER Cruquius
Telefoon 023 5285704
e-mail: info@shmdc.nl
Kamer van Koophandel 41222705
IBAN: NL64 ABNA 0560815093

Missie

Het doel van de stichting: Het bevorderen van de belangstelling voor kennis van de geschiedenis van Haarlemmermeer en de ontwikkeling van het watersysteem in Nederland, in het bijzonder met betrekking tot het poldersysteem en de daarbij behorende drainagesystemen. Het verwerven van musea en andere (tentoonstellings)ruimten waarin het cultuurhistorische en industriële erfgoed van Haarlemmermeer wordt gepresenteerd, onderzocht en gearchiveerd. Bevorderen van het behoud van historisch belangrijke zaken in Haarlemmermeer, in de breedste zin van het woord. Het bevorderen van de studie van de lokale geschiedenis en de (digitale) vastlegging van gevonden gegevens in akten, kranten, beeld- en geluidsdragers, artikelen en boekvorm. Het opsporen, verzamelen (in bezit of in bruikleen) en tentoonstellen van objecten, teksten en afbeeldingen die betrekking hebben op de geschiedenis van Haarlemmermeer en de waterhuishouding in Nederland en die nu al (museum)waarde hebben of in de toekomst zullen hebben. Ontwikkelen en verzorgen van educatieve projecten. Het bevorderen van een goede woon-, recreatieve en culturele sfeer in Haarlemmeer.