Bestuur

Directeur-bestuurder Drs. Elise van Melis


Raad van commissarissen

Mevrouw Nicole Mulder – voorzitter
Oud wethouder Alkmaar
Oud wethouder Heemstede
Bestuurlijke en nevenfuncties:
Commissaris bij de Raad van Commissarissen van BOEi (bezoldigd)
Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)


De heer Vincent Audiffred – secretaris
Advocaat

De heer Erik-Jan van Emmerik – penningmeester
Chief financial officer

Mevrouw Ingeborg de Jong
Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp en bestuurder Stichting Timpaan
Nevenfuncties:
De Woonmensen Apeldoorn, auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
Alwel Etten-Leur/Breda/Roosendaal, Auditcie (1e termijn), huurderscommissaris
ARC Fund Amsterdam, lid Investment Committee
Klein commissariaat: UFA (United Fish Auctions)

Edith Koetsier
Partner Yess Boer en Croon compagnie 
Nevenfuncties:
Stichting 100x Trees4Life: Penningmeester 2021-2024 (onbezoldigd)
Unie van Soroptimisten Nederland, Suriname en Curaçao: Adviescommissie Benoemingen (onbezoldigd)
NIMA Experience Marketing – bestuurslid (onbezoldigd)

Jos Rath
Docent Maatschappelijke Filantropie aan de Vrije Universiteit

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen vergoeding.

Rooster van aftreding 2023 > Raad van Commissarissen

Cultural Governance

Ons Raad van Commissarissen bestaat uit zes personen met een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, verschillende achtergronden en gevarieerde kwaliteiten. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Na afloop van de benoemingstermijn is het bestuurslid herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. 
De RvC heeft zich gecommitteerd aan de code Cultural Governance en de Ethische code voor musea. Cultural Governance is de code voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector (zie code Cultural Governance). 

Beloningsbeleid

De vaste medewerkers en directeur-bestuurder worden betaald volgens de CAO Rijksmusea.
Download hier de CAO Rijkmusea.

Documenten

Contact

Haarlemmermuseum De Cruquius (kantoorlocatie)
Cruquiusdijk 27 2142 ER Cruquius
Telefoon 023 5285704
e-mail: secretariaat@shmdc.nl
Kamer van Koophandel 41222705
IBAN: NL64 ABNA 0560815093