Zorgen voor Water

Klimaatverandering zorgt ervoor dat onze zeespiegel stijgt. Hoe houden wij droge voeten? Voor nu en in de toekomst? We denken dat goede voorlichting over watermanagement begint bij de jeugd- en jongeren en hebben daarom een educatief programma ontwikkeld, waarin leerlingen worden uitgedaagd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor watermanagement in hun eigen leefomgeving van straat, wijk, stad, of land.

 

 

Zorgen voor Water

Lespakket voor het Voortgezet Onderwijs

Het educatieve programma bevat interactieve en digitale informatie lessen. Hieraan zijn praktijkopdrachten gekoppeld voor de 3 kennisdomeinen, die te maken hebben met watermanagement in een polderlandschap, zoals de Haarlemmermeerpolder. 

Lespakket voor Middelbare Scholen

Ga jij de uitdaging aan? Word jij de nieuwe watermanager van de toekomst?
Het educatieve programma bevat 3 challenge of experimenten die zijn gekoppeld aan de 3 kennisdomeinen, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd een probleemstelling via het BIG 6-model op te lossen. Dit model voor informatievaardigheden stimuleert leerlingen stapsgewijs de juiste kennisbronnen te selecteren en goede keuzes te maken bij het structuren van de gevonden informatie. Het draagt zorg voor een effectieve verwerking van de beschikbare informatie en bevorderd daarmee de kennisborging.

Digitale lessen, praktijkopdrachten en een excursie op locatie

De informatie lessen zijn volledig digitaal en kunnen in elke gewenste omgeving door de docent worden voorbereid en door de leerlingen worden uitgevoerd. De praktijkopdrachten en excursies kunnen in overleg met Cruquiusmuseum Haarlemmermeer ook tijdens een bezoek aan het museum worden uitgevoerd. BYOD (Bring Your Own Device) en internet toegang is het enige dat écht noodzakelijk is, maar dan wel via de 3F’s van Gamification: Fun, Friends & Feedback. 

De inhoud van het lespakket

Voor de docent

De docentenhandleiding met daarin;

  • een volledige digitaal didactische onderbouwing
  • een beschrijving van de toegepaste methodieken en werkvormen
  • een educatief programma dat voldoet aan SLO-vereisten en het Curriculum van de Toekomst

Voor de leerling

  • 3 digitale lessen via Lesson Up voor zowel docent als leerling
  • 3 digitale lessen met een challenge of experiment
  • Kennis- en informatie website voor de leerlingen
  • Rubrics waarmee leerlingen hun eigen verworven kennis kunnen toetsen

Aanvragen lespakket Zorgen voor Water

Wanneer je als docent het lespakket aanvraagt, ontvang je een uitgebreide docentenhandleiding.
In deze handleiding staat stapsgewijs uitgelegd hoe jij als docent mét je leerlingen kan deelnemen aan de interactieve digitale les en welke informatie lessen, praktijkopdrachten en experimenten je met de leerlingen in- en buiten de klas kunt uitvoeren.

Het pakket kan je gratis downloaden nadat je hieronder je school, naam, email en adres hebt achtergelaten. Aanmeldformulier

Meer informatie en contact

Wil jij meer informatie over het educatieve programma?
Neem dan contact op met daniela.cizkova@nmcx.nl.

Het educatieve programma “Zorgen voor Water” is ontworpen door NMCX Centrum voor Duurzaamheid in opdracht van Cruquius Museum, Hoogheemraadschap van Rijnland en Haarlemmermeer Waterproof.