Voorwaarden 's nachts parkeren bij Cruquius Museum

 • Er mogen max. 5 campers per nacht staan tussen 18.00 en 10.00 uur de volgende dag.
 • Er kan vooraf geen plaats gereserveerd worden of nagevraagd worden of er plaats is;
 • Parkeer aan het eind van het parkeerterrein;
 • Er mogen geen eigen tafels en stoelen buiten de camper gebruikt worden, en geen picknicktafels van het museum gebruikt worden;
 • Er geldt een maximale verblijfsduur van 1 nacht;
 • Er mag geen afval in vuilnisbakken of vuilcontainer gedaan worden;
 • Er is geen elektra of water beschikbaar;
 • U kunt geen zwart of grijs water lozen.
 • Voor het ‘s nachts parkeren vraagt het museum een donatie van €10 per camper te voldoen via de website (klik) of via het scannen van de QR code. Vermeldt uw naam en bij "Bedrijfsnaam" het nummerbord van de camper. Uw betaling wordt gecontroleerd. Met uw donatie steunt u het onderhoud van de grootste stoommachine ter wereld.
 • Hou de parkeerplaats netjes en respecteer de rust. 
 • Cruquius Museum is niet aansprakelijk voor schade aan uzelf of uw bezittingen. 

Conditions for overnight parking at Cruquius Museum

 • A maximum of 5 motorhomes can be parked per night between 6:00 pm and 10:00 am the next day;
 • There is no possibility to reserve a place in advance or to inquire whether a place is available;
 • Park at the end of the car park;
 • No private tables and chairs may be used outside the camper and no picnic tables in the museum garden;
 • There is a maximum stay of 1 night;
 • You cannot leave any waste in rubbish bins or waste containers;
 • There is no electricity or water available;
 • You cannot discharge black or gray water.
 • For overnight parking, the museum asks for a donation of €10 per camper via the site (click) or by scanning the QR code. Please state your name and at "Bedrijfsnaam" the number plate of the motorhome. Your payment is being checked. With your donation you support the maintenance of the largest steam engine in the world.
 • Keep the parking lot tidy and respect the peace.
 • Cruquius Museum is not liable for damage to yourself or your belongings.