Betekenisvolle plekken

Zie hier de verzameling zichtbare en onzichtbare locaties en verhalen uit de eindeloze geschiedenis van Haarlemmermeer. Vijftien locaties hebben vanaf mei 2018 een meerpaal met lettersculptuur, bakens voor wandelingen en fietstochten. Klik hier voor de vijftien markeringen en routes. 

De lijst betekenisvolle plekken groeit door inbreng van bewoners van Haarlemmermeer. Stuur de plek en bijbehorend verhaal in naar schakelsaandeketting@shmdc.nl.


 1. Het pomphuisje in Nieuw-Vennep. Dit pomphuisje pompte water van laaggelegen land naar hoger gelegen gronden via de Hoofdvaart. Het staat naast het crematorium aan de Hoofdweg-Oostzijde
  Het huisje is jarenlang verwaarloosd en de functie ervan is bij het grote publiek onbekend.  
   
 2. De Hoofdvaart tussen de gemalen Leeghwater en Lijnden. In november en december 1851 groef men van weerszijden naar elkaar toe. Op oudejaarsavond 1852 werd bezweet, afgemat en met gezang in het slijk het nieuwe jaar gevierd. 
   
 3. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. In Haarlemmermeer kunnen de gemiddelde hoogtes verschillen van – 1 m tot – 5 m. De hoogteverschillen spreken tot de verbeelding als je die zichtbaar maakt in het landschap.
   
 4. De Haarlemmermeerspoorlijnen. Van 1912 tot 1972 reden de stoomtreinen door de polder. Zij verdwenen maar er zijn nog verschillende gebouwen en spoordijken zichtbaar. De laatste worden voor een deel nu als fietspad gebruikt. 
 5. De geschiedenis van vergrijpen, rechtszaken en strafoplegging. Na de droogmaking was het voor de eerste bewoners van de polder een moeilijk en hard bestaan in een armoedig gebied dat berucht was door de hoge criminaliteit.
   
 6. Eiland de Vennep: Eilandje op de overgang van het Leidse Meer en het Haarlemmermeer nabij Hillegom. Het was eens een stuk vast land verbonden met en behorend tot Hillegom. Omstreeks 1480 werd het door een storm van het vasteland gescheiden.
   
 7. Verdwenen dorp Rijk. Mooie jeugdherinneringen van 1946 - 1958, toen ging Rijk verloren aan Schiphol vanwege Kaagbaan. Een dorp op de kruising van de Vijfhuizerweg en de Aalsmeerderweg. Het is afgebroken in 1959 vanwege de aanleg van de Kaagbaan bij Schiphol. Het dorp was genoemd naar een eerder dorp Rijk of Rietwijk (ten zuidwesten van het dorp Sloten), dat in de 17e eeuw door de golven van het Haarlemmermeer werd verzwolgen.Van B van Limpt.
   
 8. Boerderij Knaapenburgh: In 1857 werd de eerste steen gelegd voor een boerderij op polderkavel EE26, waarvoor Pieter Knaap zijn vrouw Maria Barbara van Donges liet overkomen uit Raamsdonk, waar zijn gezin toen nog woonde. Het was een boerderij van het West-Brabantse type. In 1962 werd de boerderij gesloopt vanwege de uitbreiding van Schiphol.
   
 9. Boerderij Mentz aan de Bosweg in Hoofddorp werd omstreeks 1858 gebouwd door de eerste eigenaar van de grond Mr. Aarnoud Hendrik Wickevoort Crommelin (1797-1881). Hij vernoemde de hoeve naar Dirk Mentz, die eerder door Koning Willem I was benoemd tot voorzitter van de commissie die een voorstudie deed naar de mogelijkheden om het Haarlemmermeer door middel van stoomkracht dan wel windkracht droog te maken.
   
 10. Polderhuis aan het Marktplein in Hoofddorp. Op 17 juli 1912 is de eerste steenlegging voor het Polderhuis te Hoofddorp. Op 2 november 1913 wordt het polderhuis in gebruik genomen door het polderbestuur. Het Polderbestuur kwam hier bijeen tot 1978. Van 1 januari 1970 tot 1 januari 2005 was het bestuurscentrum van het Groot-Waterschap Haarlemmermeer. Nu wordt het gebruikt voor andere doeleinden.
   
 11. Rolbrug Lisserbroek. Volgens de verkavelingskaart van G.A. de Geus waren er zes rolbruggen; bij Lisserbroek, Bennebroek, Vijf­huizen, Sloten, Aalsmeer en Leimuiden. De rolbrug be­stond uit een deel dat op zes wielen over twee balken heen en weer bewogen kon worden. Tezamen met de brugwachterwoning is de brug gebouwd voor een be­drag van 14.600 gulden.
   
 12. Beukenhorst Zuid. Centrum van nieuwe bedrijvigheid en toekomst perspectief voor de polder. Van Joop Spiekerman. 
   
 13. Ringvaart. Slotgracht rond Haarlemmermeer! Kom deze gracht over en kijk wat er te beleven valt in deze polder. Van Joop Spiekerman.
   
 14. A9. Weg waarover ik 20 jaar heb heen en weer gereden tussen Haarlem en Den Bosch, zonder besef dat ik in de Haarlemmermeer reed. Van Joop Spiekerman. 
   
 15. Johannes de Doper kerk. Mijn ouders zijn er getrouwd, en alle broers en zussen zijn er gedoopt. De kerk is iets nieuwer dan de polder. Van Ineke Verhaart.
   
 16. Coupure in de Geniedijk nabij de Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp, aangelegd ten behoeve van de Haarlemmermeer spoorlijnen. Van Dick de Waal Malefijt. Lees meer 
 17.  Mijn geboortehuis op het Marktplein naast kapper Sanders en boven Boekhandel van Grieken. Helaas heeft de woning de vernieuwingsdrang niet weerstaan en is met de grond gelijk gemaakt. Van Harrry van der Putten. 

 18.  Dr. Nanningabad gelegen achter de Geniedijk. Van Bram Verbeek en Franke van der Laan, Lees meer

 19. Stationgebouw Aalsmeerderweg. Als iemand die een passie heeft voor spoorweggeschiedenis - en zeker voor de weinig overgebleven relicten van de oude Haarlemmermeer spoorlijn - vind ik dat er alles in het werk moet worden gesteld om deze enig overgebleven stationsgebouwtje van dit type te behouden. Het is (nog) niet te laat. Van Adrian Strik. Lees meer 

 20. Cruquiushoeve. De boerderij is al een (gemeente) monument door o.a. zijn Ronde Koestal (eerste TBC-vrije stal in Nederland) en de mooie, originele paardenstal waar hengst Pullaway destijds voor veel nakomelingen heeft gezorgd.  Van Bas Stolk. Lees meer

 21. De kwekerij van mijn grootvader aan de Leimuiderdijk in wat nu Rijsenhout is. Van Hans Kampf

 22. De Hoeve. Het jaren geleden gesloten jongerencentrum aan de Hoofdvaart. Voor een nederhopfestival met Osdorp Posse wilden we wel "helemaal naar Hoofddorp" fietsen vanuit Haarlem. De Hoeve bleek een afgeragde oude boerderij. Ik herinner me een afstapje waar je je nek kon breken, smerige wc's en keiharde muziek. Een speciaal sfeertje en karakter had deze plek zeker. In 2006 is de Hoeve gesloopt. Ik nomineer haar vooral omdat veel in Hoofddorp zo enorm aangeharkt en opgeruimd is. de grootste polderkern heeft maar weinig rafelrandjes, terwijl die randjes vaak juist interessant zijn. Van Wessel Mekking

 23. Gemaal de Cruquius. Toen ik nog in Syrië woonde, las ik op internet dat Nederland voor een groot deel onder water zou staan als er geen dijken waren en las ik over Gemaal de Cruquius. Nu heb ik het gemaal gezien, wat een mooie plek. Van Mustapha Sheigh Hasan.

 24. Vliegtuigen in de lucht. Ik was in Syrië als kind al gefascineerd door vliegtuinen. Nu zie ik vaak door mijn raam in mijn huis in de Boslaan in Hoofddorp vliegtuigen tegen de lucht. Prachtig. Van Mustapha Sheigh Hasan.

 25. Andreas Hoeve. Boerderij aan de Hoofdweg 1741 te Abbenes. Ook wel “Bos met het torentje” genoemd. Is in zeer slechte toestand, en was een markante boerderij. Van Laura de Jong-Bronkhorst.

 26. Rotonde op de kruising van Hoofdweg en Kruisweg. Met daaromheen belangrijke gebouwen als Het Polderhuis, de beurs, het oude gemeentehuis, de vroegere Gereformeerde kerk. Van burgemeester Theo Weterings.

 27. Het oude dorp Vennip, naast de Ringvaart, de dijk tussen de Hillegomse beek en het bord Beinsdorp richting Cruquius. Van D. Hoeksma.

 28. Storm. Op 29 november, exact 180 jaar geleden, woedde een storm die voor dijkdoorbraken zorgde. Het Haarlemmermeer zette grote delen van de omgeving onder water. Schoolmeester Pieter Boekel schreef destijds: ’Drie uren achtereen duurde het noodweer, woest was de aanblik op het Haarlemmermeer. Als golfden er heuvels, zoo rolde de ene baar na de andere; en zoo zwart en onheilspellend zag het eruit, dat geen schepeling zich op den onstuimigen vloed waagde. Ver in den omtrek, tusschen het geloei van den orkaan door, hoorde men het suizend gebruis van het wilde water, dat door rukwind op rukwind voortgezweept, al stouter en woester voorttuimelde, en kokend en klotsend tegen paalwerk en oeverkant aanstormde.’ Al snel na de overstromingen werd besloten dat delen van het Haarlemmermeer ingepolderd zouden worden.

 29. Begraafplaats Taxushof aan de Bosstraat in Nieuw-Vennep. Hier liggen veel bekende Haarlemmermeerders begraven (o.a. oud burgemeester en verzetsheld Van Stam, dr. Van Haeringen) die veel gedaan en betekend hebben voor de gemeente. Ook liggen er een aantal dierbare familieleden begraven. Ik kom er dikwijls, mede door mijn beroep als uitvaartverzorger. Het is een karakteristieke begraafplaats waar, aan de hand van de monumenten, veel te vertellen is over de geschiedenis van de Haarlemmermeer’. Van Jaap van der Maarl

 30. Witte Kruisgebouw - Hoek Parklaan Nieuwe weg 45. Afdeling Haarlemmermeer is opgericht, met koninklijke goedkeuring, op 1 januari 1881 als antwoord op uitbraken van besmettelijke ziekten typhus, pokken, malaria en cholera in de jaren 65 tot 67.  Van oud verpleegster Nanny Griffioen. 

 31. De Appelenburg. Huigsloterdijk 295. Een van de mooiste plekjes in de Haarlemmermeer. Van Anton Zekveld.

 32. Huis Het Sunneke, op de Rijnlanderweg tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg. In de oorlog vonden vonden heel veel joden en onderduikers hier een schuilplaats. Opa Boogaard en zijn vier zonen en een dochter verzorgden op het hoogtepunt wel 60 onderduikers. Mijn ouderlijk huis stond in de buurt en heb ik als kind  dit op afstand meegekregen. Met een van de overlevende heb ik nog contact. Van Annet van Ekeris- Groenewoud

 33. De vliegtuigenfabriek 'Fokker'. Bijna 40 jaar heb ik bij Fokker gewerkt. De fabriek stond aan de Schipholdijk, vlakbij de oude Vijfhuizerweg. In 1951 is Fokker vanuit Amsterdam - Noord naar Schiphol gekomen. In 1996 is Fokker helaas failliet gegaan. Nu is er van de fabriek niets meer te vinden. In de plaats daarvan is er een logistiek centrum gekomen. Wereldwijd vliegen nog vele Fokkervliegtuigen. Van Barend Klaassen.

 34. Spaans Hoofddorp. In Hoofddorp Centrum, niet ver vanaf de Geniedijk en de voormalige Hoofdvaartkerk, stond al voor de oorlog de fabriek van Spaans. Daar werden o.a. vijzels voor polderbemaling gemaakt. Natuurlijk ook voor onze polder. Na de Tweede Wereldoorlog was Spaans ook actief in rioolzuiveringsinstallaties, zelfs voor het buitenland.\Omstreeks 1980 werkten er in de Hoofddorpse fabriek meer dan 250 mensen. Omstreeks 1992 was het definitief gedaan met Spaans in Hoofddorp en is het bedrijf verder gegaan in het Friese Balk. Nu staan er op het Spaansterrein woonhuizen. Van Barend Klaassen

 35. De oude remise in Hoofddorp. In Hoofddorp was vóór de Tweede Wereldoorlog de remise (locomotievenloods) van de Haarlemmermeer spoorlijn. Tot + 1936 is deze in gebruik geweest. Het gebouw stond op de plaats waar nu de Burgemeester Pabstlaan is, n.l. in de knik ter hoogte van de Diemermeerstraat. Vanaf 1939 heeft de heer Cor Vissers (familie van de 'Vicon' Vissers) de loods gebruikt voor de fabricage van dorsmachines, merk Vima (Vissers Machinefabriek). Omstreeks 1955 is het bedrijf gestopt, mede door de opkomst van de combines. Nadat de loods een aantal jaren heeft leeggestaan is deze gesloopt voor de aanleg van de Burgemeester Pabstlaan. Van Barend Klaassen.

 36. De grasdrogerij Veevita. Deze grasdrogerij stond aan de Sloterweg vlakbij Badhoevedorp. Het bedrijf stond er al vóór de Tweede Wereldoorlog. Als de boeren in de polder hun gras lieten drogen bij Veevita kon je dat al van heide en verre ruiken. Ik denk dat het bedrijf ongeveer 1955 is gestopt, waarschijnlijk was het bedrijf niet meer rendabel. Een bekende directeur van voor en tijdens de oorlog was Matthijs (Pa) Verkuyl. Hij is op 15 december 1944 door de Duitsers doodgeschoten wegens verzetsactiviteiten. Van Barend Klaassen,

 37. Cebeco. Het veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau. In 1938 is het bedrijf vanuit Zierikzee in de Haarlemmermeer neergestreken. Men deed onderzoek naar bepaalde ziektes bij o.a. aardappel- en graansoorten, maar ook bij andere gewassen. Bovendien deed men onderzoek naar opbrengstvermeerdering. Het gewas werd zogenaamd veredeld. De Mentzhoeve was een onderdeel van Cebeco. Door de woningbouw, plan Pax, te Hoofddorp is het bedrijf omstreeks 1972 verhuisd naar Oostelijk Flevoland. De boerderij is gesloopt. Een bedrijfsgebouw is nog blijven staan vlakbij het winkelcentrum Pax. Van Barend Klaassen.

 38. Arbeidershuisje van de familie Breijer. Achttien mensen in een huisje van 4 x 6 meter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten in het arbeidershuisje van de familie Breijer aan de IJweg op nummer 1742 te Nieuw-Vennep 10 Joodse onderduikers verborgen. Zeven keer is het huisje door de Duitsers overvallen. Nooit is iemand ontdekt. Gesloopt + 2000. Van Barend Klaassen. 

 39. Het voormalige belastingkantoor te Hoofddorp. Het gebouw stond aan de Kruisweg op nummer 975. Gebouwd in 1908 voor dokter C.J. van Mansum. Sinds 1946 was het gebouw als belastingkantoor in gebruik. In 1991 kwam het gebouw leeg te staan en in 1993 is het gesloopt. Van Barend Klaassen.

 40. De Heimanshof. Tot 1975 stadskwekerij en gemeentewerf. Daarna natuurtuin van 1.7 ha, waar elk jaar 4000 - 7000 basisschoolleerlingen natuuronderwijs krijgen. In de tuin groeien bijna 800 planen soorten (van de 1500 in Nederland voor komende), 250 boomsoorten, 80 mossen, 60 korstmossen, 500 paddenstoelen. En brengt weer duizenden insectensoorten - en vele vogel- vissen en zoogdieren soorten en 60 slakken soorten aan. Het is wellicht de meest gevarieerde natuurtuin in heel Nederland met ook een tropische, mediterrane en woestijnkas, een bijenhuis, een onderwaterontdekwereld, een kruidentuin en een natuurontdektuin met  jaarrond elke week speciale activiteiten. En de uitvalsbasis voor natuurbeheer in de wijde regio. De laatste jaren is het bezoekersaantal (inclusief NME) tussen de 15.000 en de 20.000. Van Franke van der Laan.

 41. 320 jaar oude bomen bij Eendenkooi Stokman aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. Deze bomen horen bij de ‘nieuwe eendenkooi’ die sinds 1750 door generaties Stokman zijn beheerd. De eendenkooi lag op een landtong, die door de ingenieurs van de drooglegging mee ingepolderd is. Helemaal rondom de polder ligt dus een strook van ‘oud’ land , waar zo hier en daar nog monumentale pareltjes van voor de drooglegging in overgebleven zijn. We moeten alle bomen koesteren. Hoe ouder de boom, hoe groter en belangrijker hij wordt. De waarde gaat in drie dimensies omhoog met omvang en leeftijd.  Bomenroutes zijn te vinden op www.stichtingmeergroen.nl.Van Franke van der Laan.

 42. Buurtschap ’t Kabel bij Nieuw-Vennep. Weliswaar ben ik niet op ’t Kabel geboren, maar ik ben er wel opgegroeid (van mijn derde tot mijn achttiende). Bovendien heeft mijn familie er gewoond sinds mijn betovergrootouders (Jacobus Goudriaan, getrouwd met Ariaantje van Rooijen, en Petrus Bokhorst, getrouwd met Philippijntje de Jong) er in de jaren 1855-59 neerstreken. Er is ook een meer algemeen motief. In de eerste jaren van de Haarlemmermeer ontstonden er, naast de gestichte dorpen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en de bekende lintbebouwing langs de dijk, ook een aantal arbeidersbuurten midden in de polder: Rozenburg, De Hoek, Kladdebuurt (tegenwoordig Boesingheliede), de Tuinstraat en ’t Kabel. Ze waren allemaal een kavel groot, en Kabel heet er ook naar. ’t Kabel ontstond al in 1855 en werd gesticht door een groep arbeiders tussen wie samenhang bestond doordat een groot deel van hen afkomstig was uit het dorp Fijnaart in Noordwest-Brabant; er waren zowel protestanten als katholieken bij. In het begin huurden ze hun perceeltjes, later kochten ze die en breidden ze hun land naar achteren uit tot aan de kavelsloot. Zeker op ’t Kabel heeft dat kleingrondbezit tot honkvastheid geleid. Het werd een besloten en stille samenleving, waarvan Wissink in 1955 de volgende typering gaf" Men leeft er ‘heerlijk rustig’. In dit verband mag ook herinnerd worden aan wat een boer zei: ‘Op ’t Kabel, daar wonen nog de echte landarbeiders’  Het gaat me nu hierom: Rozenburg en De Hoek zijn opgeofferd aan Schiphol, de Tuinstraat is opgenomen in de bebouwing van Hoofddorp, en Boesingheliede heeft het karakter gekregen van een bedrijventerrein. Ook op ’t Kabel is natuurlijk veel veranderd, maar het oorspronkelijke karakter van dit type nederzetting is daar nog het best bewaard gebleven.Van  Koen Goudriaan

 43. Spoorwegongeluk. Op 5 november 1992 vond er een spoorwegongeluk plaats waarbij vijf dogelijke slachtoffers waren te betreuren t.h.o. de President waar nu de flyover van de HSL ligt.

 44. De bocht in de Hoofdvaart bij Abbenes. Binnenkort volgt omschrijving. Van de heer Anton Zekveld. 

 45. De Terp van Abbenes. Binnenkort volgt omschrijving. Van de heerAnton  Zekveld. 

 46. De droom van Pieter Boekel. Binnenkort volgt omschrijving. Van de heer Anton Zekveld. 

 47. Het eerste ooievaarsnest in Haarlemmermeer. Binnenkort volgt omschrijving. Van de heer Anton Zekveld. 

 48. Fort Hoofddorp. Het fort ligt in de Geniedijk bij de damsluis aan de Hoofdvaart. Taak van het fort was: het afsluiten en verdedigen van de toegangsweg gevormd door de Hoofdvaart en de beide aan weerszijden daarvan lopende wegen

 49. De Eersteling. De naam van de molen werd ontleend aan het feit dat hij de eerste molen was die na het verkavelen en het in cultuur brengen van de Haarlemmermeerpolder werd gebouwd. De molen staat naast Fort Hoofddorp aan de Hoofdweg-Westzijde

 50. De Witte Boerderij. Deze boerderij staat aan de Hoofdweg 743 tegenover de wijk Graan voor Visch en stond op de lijst van Burgemeester Amersfoordt uit 1868 en had toen de naam Melkmeid

 51. Boerderij Pax. Deze boerderij aan de Hoofdweg 755 staat er niet meer. Lourens Smit is de eerste bewoner van deze kavel, op welk adres hij in april 1856 werd ingeschreven. De wijk Pax is vernoemd naar de boerderij.

 52. Boerderij Toolenburg. Deze boerderij aan de Hoofdweg 805 is verdwenen. Op de grond van de boerderij staat de gelijknamige woonwijk. Johannes Hofman uit Broek in Waterland was de eerste eigenaar

 53. Oude Raadhuis. Het oude Raadhuis ligt op de hoek van de Hoofdweg-Westzijde en de Raadhuislaan. In het cholerajaar is besloten tot de bouw en het is opgeleverd in 1867

 54. De Beurs. De Beurs ligt aan hoek Hoofdweg-Westzijde en de Kruisweg tegenover het Oude Raadhuis. Vanaf 1863 kwamen graanhandelaren en boeren eerst elke woensdag, daarna op elke donderdag in logement de Beurs bijeen.

 55. De Gereformeerde kerk. De kerk ligt aan het Marktplein in Hoofddorp tegenover het Oude Raadhuis. De kerk werd in januari 1929 in gebruik genomen. Het was het derde kerkgebouw van de in 1866 gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk.

 56. Het Kantongerecht Haarlemmermeer. Dit gebouw ligt aan de Raadhuislaan 2-3. Het is een gebouw uit 1911. Het heeft als kantongerecht gefunctioneerd van 1877 tot 1934.

 57. De overblijfselen van de oude molen bij Aalsmeerderbrug (nu in gebruik als luchtvaart hobbyshop). Als deze molen weer wordt opgeknapt, dat wil zeggen de bovenkant weer wordt opgebouwd, zal dat net zo'n fraaie entree geven aan de ooskant als aan de westkant met Gemaal De Cruquius. Van Adrian Strik.

 58. Buiklanding oorlogsvliegtuig. Bij Vijfhuizen heeft tijdens de WOII een oorlogsvliegtuig een buiklanding gemaakt en net kunnen voorkomen dat het in het dorp terecht kwam. Meer-historie heeft er een ‘bankje met bordje’ neergezet ter herinnering aan deze gebeurtenis. Deze plek is in de buurt van het toekomstig MH17 monument. Er is een boek over geschreven door Jenny Herfst, zie persbericht . Van Elise van Melis

 59. Enkele plekken nabij kruispunt, IJweg / Schipholweg (Spaarnwouderweg).  1) Denkbeeldig zijnde op genoemd kruispunt is, aan de Schipholweg in zuidoostelijke richting, op ongeveer 200 m. links het Amsterdamse Pompstation. 2) Aan de IJweg op 300 m. rechts ( in het verleden aangegeven op het afstandenbord v/d ANWB ) de plek van de toenmalige Hollandiabron, eertijds nog Wilhelminabron geheten. Halverwege op weg naar plaats 2. stortte op 21 juni 1944 de Amerikaanse B24 bommenwerper ’Conny’ neer. Dit na een poging tot een noodlanding maar eerdere als gevolg van de beschieting door Duits afweergeschut was er maar een overlevende. Van Wouder de Vos

 60. Huis nummer 1208. In de bocht van de Spieringweg naar de Hillegommerdijk het huis stond met nr. 1208. In dat huis was in de oorlog een joods gezin ondergedoken. In de zomer van 1943 zijn zij opgepakt samen met een van de bewoners van het huis. Allen zijn omgekomen in een concentratie kamp. Van Leo Mesman.

 61. Boerderij Den Burgh. De boerderij stamt uit 1859 en is daarmee één van de eerste boerderijen die na de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 is neergezet. Het hoofdgebouw heeft een rijk versierde voorgevel, een sierlijk overstek met fraai uitgesneden windveren en een zadeldak met riet. Een type boerderij, een zogenaamde Zeeuws langhuis of langgevelboerderij, waar Haarlemmermeer er niet veel meer van heeft. De boerderij staat daarom ook op de gemeentelijke monumentenlijst van Haarlemmermeer. De boerderij ligt aan de Geniedijk. Deze dijk verbindt verschillende gebouwen, sluizen en forten met elkaar. Als onderdeel van de Stelling van Amsterdam behoort de dijk tot het UNESCO Werelderfgoed. In de boerderij is restaurant Den Burgh gevestigd. Dit gezellige en bijzondere restaurant is een knooppunt tussen verschillende sociale, cultuurhistorische en recreatieve netwerken in de Haarlemmermeer. Dit gebied van de Stelling van Amsterdam is door het restaurant een leuke plek geworden voor buurtbewoners, recreanten en ondernemers. In 2012 heeft Stadsherstel Amsterdam boerderij Den Burgh gekocht van de gemeente Haarlemmermeer. Stadsherstel heeft in 2013 gezorgd voor de restauratie van de bijzondere 19e-eeuwse boerderij Den Burgh aan de Rijnlanderweg 878 te Hoofddorp. Van Stella van Heezik, Stadsherstel. 

 62. De historische Kavel. De oorspronkelijke kavel is het DNA van de polder. Definitie "Het basiskavel”  de Historische kavel, een grid van 200 x 1000 meter. Het bepaald de structuur de vorm en de groei van de Gemeente Haarlemmermeer. Een oorspronkelijke kavel is de ziel van het gebied. Van de 640 oorspronkelijke hele kavels zijn er nog 48 aanwezig waarvan 1 met een monument nr 39 op kavel nr  O-20. Deze kavel ook monument maken zal in de toekomst het geheugen en een herinnering zijn van de oorsprong van de Gemeente Haarlemmermeer. Het beschermen waard. Zie bijlage. Van Tessel van Toorn.

 63. Het Eiland Beinsdorp volgens Bolstra in 1740. Ramaer vermeldt, dat dit eiland in vroegere tijden ook wel bekend stond onder de naam "Baeistrip". De na de drooglegging ontstane nederzetting ontving echter aanvankelijk niet de naam Beinsdorp maar werd Hillegommerbuurt genoemd. Dit stond in verband met het feit dat het aanvankelijk vooral bewoners van het overbevolkte Hillegom waren, die zich hier vestigden. Deze "overloop" bestond voor het merendeel uit een weinig draagkrachtige, minvermogende arbeids-bevolking, deels werkzaam in de opkomende bollenteelt in en om Hillegom, deels het dagelijks brood verdienend op landbouwbedrijven in "de meer" In ieder geval heeft er wat de werkgelegenheid betreft steeds een belangrijke relatie bestaan met het aangrenzende Hillegom. De naamsrelatie is in de vijftiger jaren echter verloren gegaan; aanleiding voor naamswijziging was enerzijds de geringe sympathie bij de bevolking voor het begrip "buurt", anderzijds de bewustwording als dorpsbevolking een eigen identiteit te hebben, die in de oude dorpsbenaming niet of te weinig onderkend werd. In het kader vaneen algemene herziening van enkele tot die tijd gangbare - maar bij de bevolking minder sympathiek klinkende - dorpsnamen werd een vijftiental jaren geleden meer consequent aansluiting gezocht bij de historische naamgeving van het betreffende gebied. Zie Bijlage. Van Tessel van Toorn.

 64. Pompstation aan Schipholweg. Loop van de leiding voor water in Haarlemmermeer.Van de eerder ook gememoreerde standplaats (aan de IJweg en 300 m. ten z-w van de toenmalige Spaarnwouderweg), wat overigens eertijds de Wilhelmina - heette  en vervolgens Hollandia-bron werd genoemd zijn naar verwachting al tamelijk veel gegevens bekend en vastgelegd. Hetgeen trouwens ook inmiddels wel geldt voor de daar op korte afstand van (ca. 150 m. noord-oostelijker) op 21 juni 1944, aangeschoten en vervolges toen neergestorte B24 bommenwerper ‘’ Conny ”.  Van W. de Vos

 • Grafiek Eiland de Vennep en Beinsdorp - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Foto van Boerderij de Badhoeve - Historisch Museum
 • Foto van Fort Schiphol - Noordhollands Archief
 • Foto van Geniedijk - Kees van der Veer
 • Foto van Mentzhoeve - Noordhollands Archief
 • Tekening Nieuwerkerk - Noordhollands Archief
 • Polderhuis - Noordhollands Archief
 • Rijk - Noordhollands Archief
 • Rolbrug Lisserbroek - Noordhollands Archief
 • Spaans
 • De oude remise van Hoofddorp
 • Grasdrogerij Veevita nabij Badhoevedorp
 • Cebeco
 • Fokker Schiphol 1957
 • Oude Secretarie
 • Graftome JP Heije
 • Dorp Beinsdorp
 • Grootste vondst Romeinse munten - Museum van Oudheden
 • Rolbrug Lisserbroek