‘Uit een grijs verleden’

6 september t/m 5 november

Zo zag het leven er ooit uit in Haarlemmermeer. Toen er nog op iedere kruising van wegen een kroeg stond. U krijgt een indruk van het dagelijks leven van de kleine Haarlemmermeerse neringdoenden in de eerste helft van deze eeuw, 1900-1950. Veel middenstanders begonnen als venter, bijvoorbeeld in manufacturen of huishoudelijke artikelen. Ze trokken te voet door de polder, als marskramer of met de hondenkar. Later gebruikten zij een hit, een klein paard met kar, of zelfs een T-Ford. De polder was groot en de boerinnen hadden zelden gelegenheid te gaan winkelen. Het uitventen bleef bestaan toen er steeds meer winkels kwamen. Winkeliers kwamen aan huis bestellingen opnemen en bezorgen. De foto’s met lijst zijn te koop voor een euro.