Wat zie je in het museum?

Je maakt een wandeling door het -op schaal nagebouwde- dorp en leert er over de eerste droogmakingsplannen, de droogmaking en vooral wat daarop volgde. Tijdens het bezoek ontmoet je de vroegste pioniers die het verhaal over de moeilijke start en de verdere ontwikkeling van de voor de polder zo belangrijke landbouw vertellen. Verderop in het museum komt het dagelijkse dorpsleven aan bod. Op het 'marktplein' kan je een kijkje nemen in het café, de kerk, het bankgebouw of de school. Ook de smid, timmerman en kruidenier hebben er hun plek. Voorbij het marktplein wordt het angstige, maar menigmaal ook heroïsche verhaal over de oorlogsjaren in de polder aanschouwelijk gemaakt. De wandeling eindigt bij de polder van vandaag, bij Schiphol en de vele moderne bedrijventerreinen.

Wisselende exposities

Naast de vaste collectie zijn er twee zalen met wisselende exposities. De grote zaal wisselt met een grote thema expositie. 

In de kleine zaal is elke vier maanden een nieuwe expositie te zien over een onderwerp dat direct verbonden is aan Haarlemmermeer. Zo zagen we hier tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken van Haarlemmermeerse kunstenaars, topografische kaarten, maar ook een verzameling van reisgidsen, een tentoonstelling waarin Haarlemmermeerders specifieke herinneringen aan de polder konden inleveren. 

  • Zo ziet Schiphol er uit vanuit de cockpit van een vliegtuig
  • Vaste collectie van Historisch Museum
  • De rood- witte ontmoetingsplek staat ook in Historisch Museum
  • Het marktplein, het hart van het museum