Sociografisch Bureau De Meerlanden

Vanaf 2 december 2022

Op vrijdag 2 december opent de tentoonstelling ‘De grote omslag in Haarlemmermeer’ in het Historisch Museum Haarlemmermeer. Haarlemmermeer was lang een overwegend agrarische gemeente met een open landschap. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat snel veranderd. Haarlemmermeer is nu een dynamische en stedelijke gemeente. Werk van verschillende fotografen, waaronder Theo Baart, toont deze ontwikkeling. Hoe kwam deze omslag tot stand? U krijgt antwoord in de tentoonstelling. Er is ook een lezing over het onderwerp op 22 januari 2023 in Historisch Museum Haarlemmermeer. 

Meer-Historie
Meer-Historie, uitgever van het geschiedenismagazine Meer-Historie, stelde de tentoonstelling over deze omslag in Haarlemmermeer samen op basis van vragen als: Wat was de drijvende kracht? Welke rol speelden inwoners en bedrijven? En hoe nam de gemeente de regie in handen in het belang van haar inwoners? Het blijkt dat het Sociografisch Bureau De Meerlanden onder leiding van drs. J. Achterstraat hierbij een belangrijke rol vervulde. Het Bureau was door de gemeente opgericht om door middel van onderzoek en advisering de gemeentelijke regierol vorm te geven. Drs. J. Achterstraat: ‘Wij waren onderzoekers, met zicht op de toekomst’. Zo kreeg dit bureau, dat van 1957tot 1986  bestond, een bepalende rol in de vormgeving van de polder, die tot op de dag van vandaag doorwerkt.

Praktische informatie
De opening van de tentoonstelling is op vrijdagmiddag 2 december in Historisch Museum Haarlemmermeer vanaf 16:15 uur. De heer Achterstraat en wethouder Marja Ruigrok zullen hier ook het woord voeren. De tentoonstelling is te zien tot 6 mei 2023. Historisch Museum Haarlemmermeer ligt naast het Claus Event Center, Bosweg 17 en heeft ruime gratis parkeergelegenheid. Openingstijden zijn woensdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Op zondag 22 januari houdt Anne Joustra, lid van Meer-Historie en oud medewerker van het Sociografisch Bureau De Meerlanden, vanaf 15:00 uur een lezing over het onderwerp van de tentoonstelling. U kunt zich voor de opening en/of de lezing in Historisch Museum Haarlemmermeer aanmelden via aanmelden@shmdc.nl. Meer informatie: www.haarlemmermeermuseum.nl.