7 winnaars productbudget Amsterdam Bezoeken Holland Zien

Hoe zorgen we voor balans en betere spreiding van bezoekers in ruimte én tijd? Toeristische ontwikkelingen zijn daarvoor noodzakelijk. Binnen het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) was daarom €50.000,- beschikbaar gesteld voor toeristische ondernemers, culturele instellingen, gemeenten én promotieorganisaties met plannen om meer internationale bezoekers aan Amsterdam te verleiden een bezoek te brengen aan de metropoolregio. Er kwamen maar liefst 24 aanvragen vol plannen binnen, waarvan er 7 door de jury gehonoreerd zijn.

14 februari 2020

Ontwikkeling aantrekkelijk aanbod internationale doelgroep

Doel van het productbudget: het stimuleren van toeristische (product)ontwikkeling om het aantal internationale bezoekers aan Amsterdam dat een bezoek brengt aan de metropoolregio te laten stijgen. Dit betekent dat er een aantrekkelijk aanbod moet zijn voor internationale bezoekers. Daarnaast moesten aanvragers een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten en/of het benutten van kansen binnen de verschillende gebieden, zoals ook beschreven in de gebiedsplannen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied of informatievoorziening voor de internationale bezoeker.

De gekozen projecten

Er was een brede jury, afkomstig uit verschillende organisaties, die de aanvragen beoordeelde:

 • Remco Rienties – MRA Bureau
 • Geerte Udo – amsterdam&partners
 • Saskia Beumer – Over-gemeenten
 • Barry Porsius – City Marketing Lelystad
 • Esther Driessen – Singer Laren

In totaal zijn er 24 aanvragen ingestuurd, afkomstig uit alle themagebieden. Vrijdag 24 januari 2020 maakte de jury de selectie bekend. Zij hebben het volledig beschikbare productbudget toegekend aan 7 winnaars:

 • Gemeente Edam-Volendam, project: De onthulling van Volendam
 • Stichting Monet in Zaandam, project: Monetwandeling door het cultuurhistorische centrum van Zaandam
 • Stichting Bevrijdingspop, project: Haarlem Walk of Freedom
 • Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlische Gemeente, project: Videoproductie Entreepaviljoen Beth Haim
 • Regioconservator Samenwerkende Musea, project: Museale Tuinengids
 • Haarlemmermeermuseum De Cruquius, project: herinrichting van de museale presentatie voor de internationale bezoeker
 • Rederij Volendam Express, project: Countryside Cruise

Wij feliciteren de winnaars en wensen jullie veel succes met het uitvoeren van jullie plannen!