Samen voor het erfgoed

De gemeente Haarlemmermeer, fondsen, sponsoren en particulieren hebben inmiddels fors geinvesteerd om de '2 musea onder 1 dak' te realiseren. Daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd.

Wilt u bijdragen aan het museumplan in de vorm van een gift of een wervingsactie? Daarmee brengt u de realisatie van Ons Museum een stuk dichterbij. 

ANBI

Omdat onze stichting een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunt u bij een gift aan de stichting hiervoor extra aftrek krijgen bij uw belastingaangifte. Op de site van de Belastingdienst wordt dit goed uitgelegd, maar wij geven graag een toelichting.

Doneren op rekening of via website

Doneer nu en help ons om ons plan "2 musea onder 1 dak" te realiseren

Of u kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 RABO 0155 5925 64 t.n.v. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

Iedereen die bijdraagt aan de nieuwbouw zal – tenzij daar geen prijs op gesteld wordt – zijn/haar naam vermeld zien in ons museumgebouw. We zullen niet openbaren wie welk bedrag heeft geschonken. Mocht onverhoopt de nieuwbouw niet doorgaan, dan zullen schenkingen terugbetaald worden of, na overleg, besteed worden aan activiteiten van de stichting of aan verbeteringen van de bestaande gebouwen.

Bemiddeling bij sponsorwerving

Wellicht onderhoudt u goede relaties met een (vroegere) werkgever of kunt u in familie- of vriendenkring een bedrijf benaderen om de nieuwbouw te sponsoren. We laten het beoogde bedrijf graag weten welke tegenprestaties we kunnen bieden.

Contact

Voor vragen en tips, het aanmelden van acties kunt u contact opnemen via: onsmuseum@shmdc.nl.